Nystart för DalsLant

Från med den 1 april kommer DalsLant AB att få ett delat ägande, 50/50, mellan Svenska Foder och VärmLant. Målet med samägandet är att långsiktigt utveckla Dalslands Lantbruk med det starka lokala engagemang som är både VärmLants och Svenska Foders kännetecken.

-Framtidens lantbruksaffärer kräver stark affärsmässighet och beslutsförmåga på det lokala planet, säger Claudio Pelsen. Närhet och gemensamt ansvar för bygdens utveckling är det som skapar trovärdighet i affärer även i framtiden. Det är en affärsidé som både Svenska Foder och VärmLant arbetar efter. Styrkan i ett sådant samarbete är det gemensamma målet. Att utveckla verksamheten lokalt, och skapa goda affärer för lantbruket i Dalsland – via de storleksfördelar som finns i Svenska Foder respektive VärmLant.

I och med det delade ägandet kommer man tillsätta en ny VD för företaget: Magnus Karlsson, som tidigare arbetade som distriktschef i Västra Sverige på Söderberg&Haak. Magnus kommer med befintlig personal att vidareutveckla DalsLants affärsverksamhet i Dalsland. Magnus Johanson, VD för VärmLant, är mycket glad för att detta samarbete med Svenska Foder nu kommer på plats:

-VärmLants engagemang i DalsLant beror på att vi liksom Svenska Foder tror på det lokala engagemanget, drivet man känner när man är på plats – att man vill göra skillnad för de som bor i området, säger Magnus Johanson. De korta beslutsvägar som finns i det nya bolagets ägarekonstallation kommer att resultera i ett handlingskraftigt företag, som skapar bondenytta i regionen. Det goda samarbete vi haft med Svenska Foder fördjupas med det gemensamma ägandet i DalsLant. Det känns både roligt och spännande, konstaterar Magnus Johanson.

-Magnus Karlsson är helt rätt för VD-jobbet, fortsätter han. Han kommer, tillsammans med sina medarbetare i DalsLant, att driva det här som sitt eget. Det är detta engagemang, som finns hos såväl medarbetarna som Magnus Karlsson, som kommer att göra skillnad för lantbrukarna i Dalsland, konstaterar Magnus Johanson.

Ny VD i DalsLant

Magnus Karlsson är målinriktad och ser framemot den utmaning som det nya arbetet som VD innebär.

- Det här är ett omtag på ett idag redan befintligt företag. Den nya ägarkonstellationen ser jag som spännande och jag ser som min huvuduppgift att skapa bättre förutsättningar för de dalsländska lantbrukarna att bli konkurrenskraftiga.
Idag arbetar 3 personer i Erikstad – Butiks- och lagerställeansvarig Petra Störch, Växt- och fodersäljare Peter Olsson och Tomas Eklund som arbetar i butiken och lagret - och det sker inga förändringar i och med de nya ägandeförhållandena.

-Jag känner mig fullkomligt trygg med de medarbetare jag nu får i DalsLant, avslutar Magnus Karlsson. De har erfarenhet, komptens och inte minst vilja att utveckla, som jag vill dra nytta av när vi nu tar nytt grepp om DalsLant. Det känns både stimulerande och utmanande.

Kort info om Magnus Karlsson

Född: 1968

Uppväxt: På föräldragården i Frändefors i Dalsland

Arbete & utbildning (förkortad version): Arbetat praktiskt med lantbruket under 10 år på Espesäter gård – med fokus på växtodling och slaktsgrisproduktion. Utbildad bl. a. till driftledare i Skara. Har även läst 80 poäng i Skara till Agrotekniker. Arbetade under några år under 2000-talet som växtodlingssäljare i Lantmännen i västra Sverige. Senast arbetade Magnus som distriktschef i Söderberg & Haak på försäljningsavdelningen.

Civilstånd: Gift med Sofia och har två barn, Linda, 20 år och Kristin 18 år. Familjen bor idag på en mindre gård utanför Brålanda, dit de flyttade redan 1993.

För mer information om samarbetet, kontakta:

Claudio Pelsen, VD Svenska Foder AB: 010-130 29 71
Johan Nordenblad, VD Svenska Foder AB: 010-130 29 70
Magnus Johanson, VD VärmLant AB: 0533-137 02

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter