Rätt sort och rätt etablerad raps 

- en vinnare i växtodlingen

                                                                                                                                                                               

Viktiga egenskaper          
När det gäller sortval är det några egenskaper som är extra viktiga att tänka på. Hög skörd är givetvis en förutsättning, liksom god vinterhärdighet eftersom den svenska vintern kan vara mycket påfrestande för rapsen. De sorter vi rekommenderar har alla dessa avgörande egenskaper.

Fundera även på såtidpunkt för rapsen. Många gånger blir sådden försenad på grund av dåligt skördeväder eller dåligt väder vid sådd. Då är det viktigt att välja en sort med snabb höstutveckling. Här är Compass ett utmärkt val som klarar denna utmaning.

 

Lämplig för tidig sådd
Om sådden kan ske i mycket god tid - i början av augusti i södra Sverige eller slutet av juli i Mellansverige - ska man absolut ta chansen. Tidigt sådd raps har betydligt högre avkastningspotential. Men då kan det vara intressant att välja andra sorter än just Compass. Semidvärgsorten PR44D06 växer med ett krypande växtsätt och kan i princip inte förväxa oavsett såtidpunkt. Vår nya sort DK Explicit är en mycket högavkastande konventionell rapssort men med ett kompakt, lågväxande växtsätt som också rekommenderas vid tidig sådd.

 

Mindre drösningsbenägen – högre skördepotential
En annan egenskap hos DK Explicit som gör den unik på den svenska marknaden har vi att tacka förädlingen: man har lyckats korsa in en gen från rättika som gör sorten mindre drösningsbenägen än äldre sortmaterial. Många gånger tvingas man som lantbrukare att skörda innan rapsen är helt mogen för att undvika stora drösningsförluster, t.ex. vid risk för stora regnmängder eller storm. Men med en mindre drösningsbenägen sort kan man vänta med skörden tills grödan är optimalt mogen och därmed bärga en högre skörd.

 

Höstraps med resistens mot klumprotsjuka 
Klumprotsjuka är en mycket allvarlig sjukdom där den förekommer. Vid misstanke om smitta eller om tidigare angrepp noterats bör jordprov tas ut. På smittade jordar kan vi erbjuda den nya sorten Andromeda. Den är provad i Sverige och har avkastat i nivå med mätaren på osmittad jord. Men på jord med stor smitta har Andromeda avkastat otroliga 5 ton mer än mätaren! 

 

Lycka till med din höstrapssådd!                                 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter