Tänk igenom höstsådden redan nu

Några egenskaper värdesätts högre i ekologisk odling, jämfört med konventionell. Förmågan att konkurrera mot gräs är viktig och påverkar avkastningsförmågan mycket. Man värdesätter även långstråiga sorter i kombination med bra stråstyrka. Ofta är det en fördel med tidiga sorter som klarar att avkasta bra under en kortare växtsäsong.

Här kommer några tips till för dig som är ekoodlare. Tänk på det här:

Var noga med utsädesmängden och såbädden. Genom att vi har rätt antal grobara kärnor/m2 ökar vi övervintringen och chansen till att få en frisk gröda som kommer igång snabbt på våren. Detta gör i sin tur att vi håller ogräset under kontroll och därmed får vi högre skörd och bättre kvalitet. För kraftiga bestånd ökar risken för snömögel och stråbrytare.

Vid etablering av höstoljeväxter är det viktigt att både bekämpa en del rotogräs och eventuell spillsäd innan plöjning. Det är också viktigt att ha en fin struktur i ytan för att ge fröet en bra start samt göra det svårare för sniglarna – något som varit ett stort problem på vissa håll de senaste åren. Vall eller tidigt korn är lämpligt som förfrukt. Så inte oljeväxterna för sent. Plantorna bör ha 6-8 blad och en kraftig pålrot innan invintringen.

 


Ekologisk höstspannmål har ett stort värde

Vi på Svenska Foder är mycket intresserade av att köpa de råvaror som just du producerar på din gård, dvs. spannmål, oljeväxter samt trindsäd. Vi är certifierade till att hantera dessa råvaror vidare och har haft stor framgång med att utveckla såväl handel som våra olika foder under de senaste åren!

En av de råvaror som vi ser en bra utveckling och stark tillväxt på är våra ekologiska vetesorter. Idag är priset på höstvete betydligt mer fördelaktigt än korn och framförallt havre där vi ser mycket pressade priser.

När det gäller höstvete har vi tre starka brödvetesorter i form av Ellvis, Olivin och Stava. Men inte nog med att de är brödvetesorter - de är också utmärkta till användning i foderproduktion - där en hög proteinhalt värderas stort. Vi har också Mariboss som är en friskt långstråig fodervetesort.

För dig som odlar ekologiska oljeväxter kan vi alltid erbjuda en intressant affär på såväl utsäde som skördevolymen. Bra pris på oljeväxterna även för skörd 2015 är att förvänta.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter