Per-Arne Gustafsson - Ny spannmålschef i Svenska Foder

Per den 10 augusti blir Per-Arne Gustafsson spannmålschef i Svenska Foder. Per-Arne kommer närmast från Lantmännen där han arbetat med råvaruinköp.

Verksamhetsåret 2014 slog Svenska Foder omsättningsrekord. Detta rekord berodde till stor del på en ökad spannmålshantering. Flertalet större båtar skeppade svensk kvalitetsvete och -maltkorn mot en internationell marknad.

Detta är fortsatt en viktig parameter i den strategi som Svenska Foder arbetar för: att koncentrera sig på kärnverksamheten och serva det svenska lantbruket, smart och effektivt, för att skapa värde i hela kedjan. Per-Arne Gustafsson blir en viktig medarbetare i detta strategiska arbete.

-Vi har ökat vår spannmålshandel under de senaste åren och har haft stor tillväxt, säger Claudio Pelsen. Förtroendet vi fått från de svenska lantbrukarna uppskattar vi verkligen. För att möta denna tillväxt på ett positivt sätt utökar vi därför vår spannmålsorganisation med Per-Arne Gustafsson.

Per-Arne Gustafsson har mångårig erfarenhet av branschen och kommer närmast från Lantmännen som inköpare proteinråvaror mot foder. Han har stor kännedom om handel på den internationella marknaden och ett stort engagemang och driv att skapa lönsamhet i lantbruket.

-Per-Arne passar perfekt in i vår organisation och kommer tillsammans med Charlotte Lindén ta sig an såväl svensk som internationell handel av spannmål. Den kunskap kring råvaruhandel som Per-Arne besitter, kommer vi i Svenska Foder ha stor nytta av med fler och fler affärer på den svenska såväl som internationella marknaden.

Per-Arne kommer att rapportera till Morten Hoel, som blir chef för varuflödet i Svenska Foder.

 

För mer information, kontakta:

Claudio Pelsen, VD i Svenska Foder:               010-130 29 71

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter