Förändring föder utveckling
- Gunnar Elvin, ny Produktionschef i Svenska Foder -

Gunnar Elvin till höger i bild tillsammans med
Jacob Holm, Vitfoss

Svenska Foder har anställt Gunnar Elvin som Produktionschef med ansvar för foder och centrallager. Gunnar Elvin har, tillsammans med sina medarbetare, utvecklat Svenska Foders dotterbolag Fodermix – premixföretaget i Ulvstorp utanför Vara i Västergötland - till den fina verksamhet den är idag. Hans stora erfarenhet och branschkunnande blir en god förstärkning till Svenska Foders organisation, efter att Lars Hermansson under måndagen meddelade att han lämnar bolaget för nya utmaningar.

Gunnar Elvin kommer närmast från Fodermix där han varit VD sedan 2004. Här har han sedan starten arbetat med att bygga upp en god struktur och ett effektivt flöde inom foderfabriken, för att kunna producera de unika kundblandningarna som Fodermix levererar till sina kunder. Verksamheten i Fodermix har växt mycket under de år Gunnar har verkat här. Han har även tidigare erfarenhet från Svenska Foder där han arbetade som chef för centrallagret och han har god kännedom om bolaget.

-Gunnars kompetens i kombination med den erfarna och skickliga produktutveckling som redan finns i Svenska Foder, kommer att hjälpa oss ta ytterligare kliv för att ta fram fler värdeskapande produkter för de svenska producenterna, säger Arne Rantzow, VD i Svenska Foder.

-Det är också en styrka att vi inom koncernen på så kort tid kan finna denna typ av kompetens i de egna leden. Det ger uttryck för en fin intern utveckling inom DLG-koncernen, fortsätter Arne.

Gunnar Elvin

Gunnar Elvin är känd av Svenska Foders medarbetare och man har stort förtroende för hans drivna arbetssätt med fokus på både kvalitetsutveckling och produktionseffektivitet. Det passar väl in i det Leanarbete som Svenska Foder just nu implementerar i hela organisationen.

-Arbetet i Svenska Foder är en spännande och positiv utmaning. Jag känner organisationen sedan tidigare och vi har haft ett gott samarbete inom koncernen kring våra foder i Fodermix och Svenska Foder. Detta nära samarbete känner jag att jag tar med mig in i min nya roll och hoppas kunna utveckla vidare – för att skapa nya koncernsynergier.

-Svenska Foder är idag en stor verksamhet som producerar 520 000 ton kvalitetsfoder om året. Detta ska jag nu utveckla vidare tillsammans med de kunniga och erfarna produktchefer och andra medarbetare som är knutna till fodertillverkningen. Jag vill fortsätta det arbete som Svenska Foder är känt för: kunden i fokus, för en ökad produktion. Marknaden kräver utveckling och kompetens och det är vår skyldighet att möta detta krav.

- Avslutningsvis vill jag skicka med ett varmt tack till medarbetarna, min styrelse och ägarna Vitfoss A/S och Svenska Foder AB för allt stöd och engagemang under mina år som VD på Fodermix.

Gunnar Elvin tillträder tjänsten som Produktionschef på Svenska Foder snarast efter dialog och överenskommelse med styrelsen i Fodermix.

 

För mer information, kontakta:

Arne Rantzow 010-130 83 06

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter