Goda affärer fokus för Per-Arne

Den 10 augusti började Per-Arne Gustavsson sin anställning som Spannmålschef i Svenska Foder efter Morten Hoel. Per-Arne Gustavsson har lång erfarenhet och kunskap av råvarumarknaden såväl nationellt som internationellt. Per-Arne Gustavsson kommer närmast från Lantmännen, där han arbetade med råvaruhandel. 

En solig sensommardag träffar Tidningen Svenska Foders nya spannmålschef Per-Arne Gustavsson på huvudkontoret i Lidköping. Det är en av de där dagarna då man vet att spannmålsskörden sparkar igång på riktigt och hösten har inletts. Det är spännande och intensiva tider för lantbruket.

Just att huvudkontoret ligger i Lidköping är en parameter som är viktig för Per-Arne. Både som uppdrag för Svenska Foder och rent personligt.

-Den lokala förankringen, närheten, den måste vi alltid ha med oss, säger Per-Arne. Det är en av Svenska Foders absoluta styrkor.

Per-Arne har arbetat i Lantmännen under tjugofem år, med allt från butik till hedging av spannmål och nio år som ansvarig för proteininköpen till fodertillverkningen. För att förklara hur hedging fungerar behöver man nästan kunna rita upp sambanden för att göra det hela begripligt för en oinsatt. Men det är något Per-Arne är riktigt bra på. Han konstaterar, med viss blygsamhet, att han har över tid haft rätt 7 av 10 gånger och att han är ganska duktig på att läsa ut vad som påverkar marknadspriserna.

-Man måste ha sambandet klart för sig, hur priserna på marknaden byggs upp, konstaterar Per-Arne.

Ekonomi har alltid varit ett stort intresse. PA läste ekonomi på gymnasiet och fortsatte med marknadsekonomi, nu tjugo år senare är intresset fortfarande lika starkt. Det är nog en förutsättning, det genuina intresset för ekonomi och handel, för att få jobbet att funka

Det här med hedging och marknaden, hur kommer du kunna använda det i ditt arbete på Svenska Foder?

-Man måste hela tiden ha koll på priset och marknaden. Man måste se till att vara finns när det går att sälja till bra pris. För att kunna bevaka världsmarknaden dygnet om lär man sig att hitta vägar och bli flexibel utöver de vanliga kontorstimmarna, säger Per-Arne.

Per-Arnes erfarenhet har gjort att han hunnit skaffa sig mycket god kännedom om marknadens aktörer samt skapat ett brett kontaktnät i Europa och på hemmaplan. Det hjälper också till att vara social och tycka om att jobba mycket.

Det nya uppdraget på Svenska Foder handlar för Per-Arne om att utveckla spannmålshandeln.

-Vi är idag duktiga på att hantera fysiska flöden, lagerplatser, logistik med mera - men vi behöver bli bättre på hedging, konstaterar Per-Arne. Vi behöver tillföra mer affärsmässighet in i affären. Priserna ändras fortare än tidigare och vi har inte kapacitet att hantera för stora volymer. Målet är att växa långsiktigt med lönsamhet och den stora utmaningen handlar alltid om rätt kvalitet på rätt plats i rätt tid. Finansiella risker kan hanteras med börshandel, men felaktigt planerad logistik kan bli oerhört kostsam.

Per-Arne tycker att Svenska Foder har gjort ett bra jobb, sett från den andra sidan. Han har imponerats av tillväxten och den lokala förankringen. Att de korta beslutsvägarna finns kvar trots att bolaget vuxit avsevärt är något som lockar Per-Arne. Det ska vara lätt att ta beslut. Han tror att bolaget har potential att växa ytterligare och när Tidningen ställer frågan ”Hur?” svarar han självklart:

- Genom bra affärer, helt enkelt.

Vad är viktigt att tänka på när man ska köpa och sälja spannmål?

-Det viktigaste är att veta vad man har och att det som säljs håller utlovad kvalitet. Provtagning är A och O. Kunden förväntar sig den kvalitet som avtalats. Det var inte riktigt lika noga förr. Men kundernas krav har ökat och nu har ingen råd att leverera fel vara. Det är helt enkelt hårdare konkurrens.

Slutligen, frågan vi måste ställa, vad tror du om årets skörd?

-Det blir en stor skörd, men sen, så mycket kan jag säga. Kvaliteten är svår att spekulera i innan provtagning. Vi håller tummarna för fortsatt torrt väder!


 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter