Nora Färdigfoder

Nora färdigfoder står för effektiva färdigfoder där en större del av energin, jämfört med Rosa, härstammar från stärkelse. Det gör dem utmärkta i grovfoderrika foderstater. Stärkelse är ofta en såväl effektiv som prisvärd energikälla, men kan i för stor mängd leda till en försurning av vommiljön. Som enda kraftfoder rekommenderas Nora främst till grovfoderrika foderstater samt till låg- och medelmjölkare, just för att undvika alltför höga stärkelsenivåer. Tillsammans med ett toppfoder är Nora färdigfoder ett utmärkt val också till högmjölkarna.

 
Nora 18
Nivåerna och egenskaperna på både fibern och proteinet i Nora 18 är anpassade till späda proteinrika ensilage. För att inte belasta vommen begränsas stärkelseinnehållet. Använd som enda kraftfoder eller med ett toppfoder.
 
Nora 21
Nora 21 är ett effektivt färdigfoder anpassat till ett ensilage av normal näringsmässig kvalitet. Använd som enda kraftfoder eller som bas i ett fasutfodringssystem.
 
Nora 22
Nora 22 fungerar bra tillsammans med alla typer av grovfoder med en proteinhalt runt eller strax under medelnivå. Fodra som enda kraftfoder eller i ett fasutfodringssystem.
 
Nora 24

Nora 24 är ett alldeles nytt färdigfoder för mjölkkor anpassat till årets grovfoderskörd som på många håll i Sverige visat sig innehålla låg andel protein.

• Hög andel lättlösligt protein
• Stärkelserikt
• Prisvärt

 

 
 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter