Nora toppfoder                                                                   

Nora toppfoder är effektiva och koncentrerade produkter. Vi kombinerar en mängd olika råvaror för att uppnå önskad aminosyraprofil och ett högt proteinutnyttjande. Inhemskt protein värderas högt i optimeringen. Nora 29, Nora 32 Nora Plus & Nora 35 har en högre andel vomnedbrytbart protein jämfört med produkterna inom Topp. För att uppnå önskad smaklighet och funktion ställs specifika krav på bland annat mängden betfiber. Välj produkt utifrån vad som bäst passar till ditt grovfoder. Komplettera med färdigfoder eller spannmål.

 

Nora 29

Nora 29 är ett toppfoder som platsar i de flesta foderstater där grovfodret håller en normal näringsmässig kvalitet. Både proteinet och fibern kännetecknas av en medelhög nedbrytningshastighet i vommen.

 

Nora 32

Nora 32 är ett proteinrikt toppfoder som platsar i de flesta foderstater där grovfodret håller en låg proteinnivå. Proteinet har en relativt snabb nedbrytningshastighet i vommen.

 

Nora Plus

Nora Plus är ett toppfoder som har stora likheter med Nora 32. Den stora skillnaden råvarumässigt är att i Nora Plus ingår en liten andel urea vilket gör att näringsinnehållet mellan de båda kraftfodren skiiljer sig något.

 

Nora 35

Nora 35 är ett proteinstarkt foder som platsar i alla foderstater som behöver kompletteras med riktigt mycket protein. Proteinet är i relativt hög utsträckning lösligt i vommen samt har en hög nedbrytningshastighet.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter