Spannmålstält ger ökad flexibilitet

I Svenska Foders hamnanläggning i Oxelösund har man uppfört ett tält för att kunna lagra mer spannmål. I Oxelösund anlitar man både små och stora båtar för spannmålsfrakter söderut. Men att fylla en spannmålsbåt innebär en logistik som fungerar på ett tillfredställande sätt.

- Tältet i Oxelösund är tvåtusen kvadratmeter stort och vi ökar kapaciteten i anläggningen med cirka 10 000 ton alltså nästan 40 %. Men den stora biten är inte volymen, utan flexibiliteten i anläggningen, säger Jan-Olof Sandström, Logistikchef i Svenska Foder.

-När man lastar en båt och inte har någon vidare lagringskapacitet innebär det att det kan bli panikkörningar för att hinna lasta båten i tid, fyller Kent Stockhem i. Då hinner man inte heller lägga återlass på lastbilarna, vilket innebär att kalkylen inte blir vidare bra.

För att skapa mervärde i spannmålshandeln är idealet att röra spannmålen så lite som möjligt innan det når slutdestinationen. Då måste man ha lagringsmöjligheter som gör det möjligt att kunna vänta till rätt tillfälle för utskeppning. Tältet i Oxelösund är ett gott exempel på detta leantänkande.

-Vi har en separat grop där lastbilarna kan lossa efterhand som de kommer med spannmålsvara. Samtidigt kan vi då tömma tältet mot båt. Det gör också att vi arbetar effektivt och rationellt för att ta hand om varan på bästa sätt. Med så få förflyttningar som möjligt.


Jan-Olof Sandström,
Logistikchef i Svenska Foder.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter