Skördebarometer

-Nu är skörden bärgad -

Inledningen av spannmålssäsongen började olika för DLG-koncernens tre huvudmarknader – Danmark, Sverige och Tyskland. Men totalt översteg man den förväntade mottagningen av spannmål i alla tre länder.

​Tyskland blev klara med sitt skördearbete först med 6 % över den beräknade skörden tidigt i september. När vi närmade oss och gick in i oktober använde Sverige och Danmark det fina höstvädret att bärga resterande mängd av sin spannmål. 

-Koncernen har tagit emot 257 657 ton mer spannmål än förväntat och vi är generellt nöjda över de kvaliteter och kvantiteter som kommit in, säger Ole Christensen som är operativ chef för Lantbruksverksamheten i koncernen.

 

  % av budget per 1 oktober 2015 ​ ​ ​

  DLG HaGe inkl. Roth Svenska Foder Totalt
Raps 101% 101% 110% 102%
Korn 129% 126% 84% 126%
Maltkorn 100% - 110% 102%
Vete 104% 98% 102% 101%
Råg 101% 103% 127% 103%
Havre 130% 90% 99% 109%
Rågvete 89% 127% 144% 121%
Ärter/Böner 87% 235% 127% 146%
Blandsäd  - 194%  - 194%
Annat  -  185% 104% 171%
Totalt 106% 106% 105% 106%

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter