Hög smaklighet för möss

Rozol är ett nytt medel med hög smaklighet för bekämpning av möss. Det attraktiva betet kan användas i eller kring byggnader. Betet verkar inom 4–17 dagar efter att musen har börjat äta av det. Denna fördröjning mellan intag och död är en integrerad del av verkningsmekanismen hos antikoagulanter för att undvika att väcka misstankar hos andra möss, så att hela populationen fortsätter att äta av betet och därmed öka effektiviteten.

Rozol för alla behov

Rozol är enkelt att använda och finns i tre varianter; block och pasta samt bete baserat på vetekorn. Samtliga är förpackade i färdiga, plastade portionspåsar som placeras oöppnade i betesstationerna. 

Du hittar hela sortimentet i våra butiker! 


Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter