Så lyckas vi med Hykor

Avkastning, vinterhärdighet, odlingssäkerhet och en sund sort är viktiga faktorer för valet att använda Hykor i vallfröblandningen. Det får vi som svar då Svenska Foder besöker två riktigt duktiga mjölkproducenter i Halland: Per Larsson, Öxnamossa, Grimeton och Lars Paulson, Hässlås, Långås. De har lite olika strategi hur man tar 3 skördar/år, vad man blandar med grovfodret och vilka utfodringsstrategier man använder.  


Per Larssons strategi är en mix med slåtterensilage, majsensilage och HP-massa. Han skördar två tidiga skördar för hög kvalitet och en senare för att uppnå hög skörd till ungdjuren. Allt ensilage rundbalas för att möjliggöra full kontroll på olika skördar och dess kvalitet. Rundbalar från första- och andraskörd blandas, vilket gör att han aldrig får några direkta foderbyten.

-Den sena skörden används enbart för fri tillgång till ungdjuren - ett enkelt och rationellt sätt att utfodra, konstaterar Per Larsson. På så vis låser man inte mixervagnen för två blandningar.

 

Om det behövs, kompletterar Per med kraftfoder till tjurarna. Kvalitet går som en röd tråd i hans produktion för att få hög mjölkavkastning. Runt midsommar tar han ut all majsensilage och HP- massa från plansilorna, pressar och plastar om allt för att bibehålla kvalitet och minimera spill av foder tills ny skörd kommer.

 

Lars strategi är lite annorlunda. Han har fler djur, och det går därför åt mycket foder. Han har två stationära blandare som förser alla djuren med grovfoder. Det kräver hög effektivitet. Han samarbetar med en granne vid skörden av ensilage. De har gemensamt en hög inläggningskapacitet.

 

Grannen som kör 4-skördesystem startar skörden 2-3 dagar före Lars. Det fungerar perfekt och systemet med tre skördar och mäsk från bryggeriet i Falkenberg, plus HP-massa, passar produktionen bra.

-Jag har prövat med majsensilage, men har för kalla jordar och skörden blir för låg, konstaterar Lars Paulson. Det finns också nackdelar med för många öppna fack som kan äventyra kvaliteten.

 

Lars gör insådden i enbart korn, för jämn mognad, med tanke på att skörda som helsäd och ta en skörd på återväxten.  Vid god tillgång på grovfoder tröskar han kornet vid full mognad och får större flexibilitet och kan styra valet med hur han vill använda det.

 

Jag frågar vad som är den viktigaste faktorn vid deras val av blandning? De svarar samstämmigt. De vill ha en blandning som man kan lita på, som ger säker och hög skörd med bra kvalitet även vid besvärliga förhållanden såsom ordentlig vinter, barfrost, torkår osv.

Den säkerheten ger Hykor. Hykor skall också passa in i ett system med övriga fodermedel.  Deras erfarenhet är att en blandning med timotej, engelskt rajgräs, rörsvingel och baljväxter ger hög, säker, smaklig och jämn skörd under hela säsongen. Timotej och rörsvingel är vinterhärdiga med god avkastning och man känner en säkerhet i att det blir förutsättningar för en god skörd nästkommande år. 

 

Vi kommer in på diskussionen om hur vi lyckas med Hykor kvalitetsmässigt. 

- När det gäller Hykor är ”timing” viktigt och rätt insats vid rätt tidpunkt, konstaterar Per Larsson.

Vad gäller foderintag och smaklighet upplever ingen av dem några problem. Det kan handla om andra komponenter som man tillsätter. Lars använder mäsk från Carlsberg och HP-massa och Per majsensilage och HP-massa.

 

Både Per och Lars som är duktiga och ambitiösa yrkesmän ser möjligheterna och har hela tiden effektivitet, noggrannhet och timing gemensamt i tänket för att lyckas.

 

Med tanke på att Hykor funnits länge på marknaden, hur tänker de kring sin egen vallproduktion för framtiden?

-För min del har det fungerat så bra att jag ser ingen anledning till att byta blandning, förrän jag är övertygad om att något annat kan ge lika stor säkerhet, säger Lars Paulson.

Per instämmer. Båda ser dock med stort intresse fram emot vad den nya rörsvingeln Karolina kan leverera.

 

Jag styr bilen hemåt efter två mycket givande diskussioner om Hykors framtid, med tre goda argument:

 

   • Hög avkastning

   • Mycket god vinterhärdighet

   • Hög odlingssäkerhet.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter