Värlinge Kyckling AB bygger vidare

Anders Larsson framför äppelodlingen!

Det är byggarbetsplats på Värlinge Kyckling AB i Trelleborg. Här är Anders Larsson i full gång med att uppföra ett nytt produktionshus på 6000 m2 med plats för ytterligare 120 000 kycklingar per omgång – 8 omgångar om året. Totalt innebär det 1,6 miljoner kycklingar om året. Tidningen besökte Anders för att lyssna på vad som driver utvecklingen på gården.

På Värlingegården utanför Trelleborg råder febril aktivitet. Man bygger ett slaktkycklingstall till vid sidan om det gamla. Man har kommit långt. Men det återstår fortfarande en hel del.

-Tanken är att vi ska dra den sista skruven vid jul. I januari drar produktionen igång. Då sätter vi in kycklingarna så att verksamheten stämmer överens med det andra stallet.

Värlingegården där kycklingstallarna står är en familjegård som sträcker sig ända bak till 1800-talet. Det var Anders Larssons farmors föräldrarhem. Pappa Sven Larsson arrenderade under många år och köpte slutligen loss gården i mitten av 90-talet från sin morbror. Under ett antal år bedrevs grisproduktion på gården, fram till 90-talet. Därefter var det enbart växtodling som gällde. 2000 tog Anders över verksamheten.

- Jag är egentligen ren växtodlare från början. Men skulle jag driva gården insåg jag att jag måste investera i någon annan verksamhet. Annars hade jag fått jobba på annat håll och köra på helger och på fritiden - och det var jag inte intresserad av. Det räckte inte med att odla på den areal som fanns.

-När jag gick driften skrev jag ett examensarbete om kycklingproduktion. Därför hade jag lite infallsvinklar kring denna produktion och tänkte att det skulle passa på gården.

Idag är kycklingproduktionen navet i företaget - en förutsättning för att företagandet på gården skulle kunna utvecklas.

-Far har stöttat det beslutet från dag ett. Han är idag 70 år och arbetar fortfarande 12 timmar om dagen på gården.

Idag producerar Värlinge Kyckling 80 000 kycklingar per omgång åt Guldfågeln. Dessa slaktas i Falkenberg. Cobbdjuren kommer från Blenta AB. Man använder den egna veteodlingen samt inköpt vete tillsammans med Svenska Foders vetefoderprogram Ultra.

-När kycklingarna äter som mest går det 38 ton foder om dagen, säger Anders Larsson. Jag kommer att köra igenom 5500-5600 ton foder genom anläggningen per år.

Halmen från veteodlingen går till uppvärmning av husen. Så det är ett riktigt kretslopp på gården. Gödseln säljer man vidare.

-Med de nya husen kommer vi att sammanlagt ha bytt ut 250 m3 eldningsolja. Det känns mycket bra.

Det finns en potential inom kycklingbranschen som Anders Larsson menar är en bidragande orsak till att det finns en stor positivitet inom just denna branschgren. I Sverige äter vi 21 kg kyckling per år och svensk. I Europa ligger siffran på 25 kg per år och person. Det finns ju därför en målsättning att man vill öka i branschen.

-Det inte bara den potentialen som är viktigt, menar Anders. Det är också nyttig, god, klimatsmart mat, som är enkelt att tillaga. Detta tillsammans med att vi i Sverige har en homogen grupp uppfödare – med en produktion på 80 miljoner kycklingar per år - med god effektivitet på gårdarna: det är viktigt för näringen.

-Konsumenterna har krav på att vi ska vara kostnadeffektiva, och det driver oss som producenter att alltid göra det yttersta för att bli bättre. Därför måste vi oavbrutet arbeta med effektivitet på lysrör, fläktar, energi.

Inte minst foderomvandlingen på djuren är en viktig del för Anders Larsson. Det är hans stora kostnad, såklart.

-Det är inte alltid det billigaste fodret som ger bäst netto på nedersta raden, konstaterar han. Djuren måste kunna omvandla fodret i produktivitet. Jag betalar hellre mer för fodret, om jag vet att det ger de resultat man önskar sig. Det lönar sig för alla. Både konsumenter och producenter.

Förutom växtodlingen – veteproduktion till kycklingarna – och slaktkycklingproduktionen, har man även startat upp ett tredje ben: 8 hektar äppleodling. Ingrid Marie, Aroma och Elise, odlar man I år är första året riktiga året som den ger frukt.

-Det är ett tredje ben som vi vill luta oss på, säger Anders. Det gäller att hitta verksamhet som passar in i vår miljö, och för att få upp omsättningen på gården och utnyttja varje del rationellt. Min fru Camilla är väldigt intresserad av det här och när hon såg en annons att Äppelriket i Kivik sökte odlare, nappade vi.

För att driva verksamheten på gården är man tre som arbetar heltid i företaget idag. Anders, hans fru Camilla och Anders far Sven. Vid arbetstoppar hyr man in folk.

-Med det nya bygget räknar vi med att kunna hålla mer folk. Lantbruket är ensamt. Kan man därför utöka sin verksamhet och få in lite andra människor, är det mycket värt. Man får större dynamik i företaget. Det gör allt arbete roligare, avslutar Anders Larsson.

  

Fakta Värlinge Kyckling AB:

 - Producerar idag 80 000 ky/omg åt Guldfågeln, slaktas i Falkenberg, Cobb djur från Blenta AB
- Bygger nytt stall för ytterligare 120 000 kycklingar per omgång.
- Har ca 100 hektar växtodling
- Utfodrar sina kycklingar med egen spannmål
- Har även en äppelodling sedan 2 år.
- Svenska Foder gör mindre foderförsök mellan varven på gården
-Utfodrar med Svenska Foders vetefoderprogram Ultra

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter