DLG erbjuder fusion mellan Kalmar Lantmän och Svenska Foder

DLG har lagt fram ett förslag på en fusion mellan Svenska Foder AB och Kalmar Lantmän.

DLG-koncernen har erbjudit Kalmar Lantmän att ingå en fusion mellan bolaget och det DLG-ägda Svenska Foder.

Genom ett gemensamt ägande med stora potentiella synergier kan man etablera en svensk lösningsmodell till nytta för båda bolagens ägare.

Modellen skall samtidigt säkra att medlemmarna i Kalmar Lantmän får ett långsiktigt medägarskap tillsammans med en stark lantbruksverksamhet i regionen - med stor konkurrenskraft och lönsamhetspotential.

 

För ytterligare information, kontakta:

Kristian Hundebøll, Koncernchef DLG: +45 3368 3310

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter