Konventionell

Breddat skördefönster & extra smaklig vall


TryggTrygg symboler
Bra val i kärva lägen! Ger en extremt härdig vall där Hykor 
tillsammans med timotej skapar möjligheter för en långlivad vall med ett högkvalitativt grovfoder år efter år. Passar för intensiv vallodling och skall skördas minst 3 ggr/år för att nå effekt av Hykors goda egenskaper.  

Trygg diagram


BalansBalans symboler
Högavkastande balanserad vallblandning med Hykor och eng. rajgräs, för god smaklighet och en bra start på vallen.  Intensiv blandning som kräver minst 3 skördar/år. Innehåller något lägre baljväxtandel och passar utmärkt där klöver är mer lättetablerad. Passar för mjölkproduktion.


Tixakt
Flerårig klövergräsblandning, anpassad för intensiv produktion. För 2-3 åriga vallar som skördas 3 ggr/år. En blandning med endast rödklöver som baljväxt.


BoreBore symboler
En tålig vallblandning mot torka, stående vatten och tuffa vintrar. Vi rekommenderar Bore till samtliga jordarter men särskilt låglänta mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs.

Bore diagram


Pro - Mixa med majs och få ett riktigt bra grovfoder!Pro symboler
2-3 årig vall med lusern som bidrar med bättre torktålighet, högre avkastning och högre råprotein. Passar sär-skilt bra till dig med stort behov
av extra protein i foderstaten. Lusern utnyttjas bäst på lättare jordar med högt
pH-värde. Lämplig för ensilage i ett 3-skördesystem och passar bra för Öland, Gotland och Götaland.

Pro diagram


PremiaPremia symboler
För dig som vill ha en torktålig, högavkastande vall med högre fodervärden. Fungerar särskilt väl i östra delen av landet under torrare betingeler. Den höga andelen lusern tillsammans med rödklöver borgar för en hög proteinhalt. Basen bland gräsen ligger i den torktåliga rörsvingelhybriden som kombineras med rajsvingeln Achilles och hundäxing. 

Premia diagram

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter