Betesvall


Sisu Bete
Uthållig betesvall för de flesta lägen. En flerårig vall som ger ett bra bete genom hela säsongen. Kan med fördel användas till slåtter vid första skörd för bättre tramptålighet och hållbarhet. Passande för de flesta mjölk- och köttdjur samt får. Kan även användas som slåttervall till får.

Sisu Bete diagram


Skritt Bete
Uthållig flerårig betesvall av gräs anpassad till hästbete. Innehåller ingen klöver med östrogena ämnen som kan leda till fertilitetsstörningar. Vallen ger en tät mattbildande gräsvall och tål bete bra. Första skörden kan även användas till slåtter. 

Skritt Bete diagram


 


Rapp
Högavkastande gräsvall för ensilage/hösilage. 
För 2-3 skördar/år. 2-3 åriga vallar. Skörda intensivt i rätt tid och få ett mycket bra ensilage/hösilage. Kan efterbetas. För bibehållen smaklighet till häst är skördetidpunkten viktig. 


Hipp Hopp
Perfekt mix för dig som skall skörda hö eller arbeta med hösilage. Uthållig och säker gräsblandning som passar till de flesta jordar och snabbt torkar upp på sträng. Väl anpassad för 2-skördesystem. Passar bra till häst och får.. 

 

 
 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter