Blandningar för norra Svealand & södra Norrland!

GEV = Godkänd ekologisk vallblandning
Statens Jordbruksverk bestämmer villkoren för GEV-blandningar. Reservation för att villkoren kan ändras under säsong.


ToppTopp symboler
Intensiv blandning med rörsvingelhybriden Hykor för skörd 3-4 ggr/år. Hykor tillsammans med timotej skapar möjlighet för en långlivad och högavkastande vall som ger högkvalitativt grovfoder år efter år. Vitklövern skapar goda förutsättningar för en hög baljväxtskörd vid treskördesystem.

Topp diagram


Mindre intensiv odling med klöver
 

HållfastHållfast symboler
Härdig vallfröblandning med de uthålliga gräsen timotej och ängssvingel tillsammans med röd- och vitklöver. 3-årig vall som skördas 2-3 ggr/år.


HarmoniHarmoni symboler
Flerårig vallblandning anpassad för ett 2-skördesystem genom ett sortmaterial med något tidigare mognad än blandningen Stadig.


StadigStadig symboler
Härdig traditionell blandning för flerårig vall. Anpassad för hö i 1-2 skördesystem.


Gräsvall


KaliberKaliber symboler
Härdig hövallsblandning som passar på de flesta jordar. Den perfekta mixen för dig som skall skörda hö eller arbetar med hösilage. Torkar snabbt på sträng och är anpassad för tvåskördesystem.


Betesvall

Härdigt BeteHärdigt Bete symboler
Betesblandning för de allra flesta lägen. Ängsgröe och vitklöver bidrar till en tramptålig och uthållig betesvall. Kan även användas till slåtter.


GEV=godkänd för ekologisk lantbruk
Intesiv odling

 

GEV StyrkaGEV Styrka
Intensiv slåtterblandning för skörd 2-3 ggr/år. Flera olika grässorter och en hög andel klöver ger hög avkastning och hög kvalitet på grovfodret.

GEV Styrka diagram


 

Mindre intensiv odling, klöver

 

GEV RekoGEV Reko symboler
Traditionell härdig slåtterblandning passande för nordliga delar av landet.

GEV Reko diagram


Betesvall

 

GEV Allround Bete

GEV Allround BeteBetesblandning med bred bas av olika gräsarter för en härdig och uthålligt betesvall. Passar utmärkt till både bete och slåtter.

GEV Allround Bete diagram

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter