Management på ”totalen” viktigt för Heagårds Egendom

Heagårds Egendom – lokaliserat i Halland, nära Halmstad – drivs av Philip Hedeng och hans far Håkan Nilsson. Man brukar 250 hektar mark, med fokus på höstveteodlingen. Heagård ingår också i Svenska Foders projekt 6Tolv.

- Grödfördelningen vi försöker hålla är ca 40 % höstvete mot kvarn och 15 % vardera av höstraps, fröodling av ängssvingel, vårvete mot kvarn, samt maltkorn alternativt grynhavre. Jag hade gärna önskat någon mer avbrottsgröda som inte är ett gräs, vi ska bara hitta det som passar bäst här.

6Tolv-året på Heagårds Egendom har varit inspirerande. Philip och Håkan har 6Tolv-parceller på både raps och vete. I år blev det Compass och Ellvis.

För att ha möjlighet att kunna skörda 6 ton raps, hade de ett beräknat behov av gödning på 185 kg kväve/ha, 38 kg fosfor/ha, 50 kg kali/ha och 29 kg magnesium/ha. Man tillförde under året något mer av alla näringsämnena förutom magnesium. Hösten 2014 la man ut 222 kg NPK/ha och därefter kompletterade man höstgivan till våren – i början av mars - med 380 kg NPK 17-5-10 YaraMila Raps. En månad senare la man på ytterligare 375 kg.

-De växtsaftanalyserna vi gjort har varit en intressant del av 6Tolv, berättar Philip. Växtsaftsanalysen visar koncentrationen av viktiga näringsämnen i växtsaften som ännu inte nyttjats av plantan. Därmed går det att utläsa kommande brister som också kan åtgärdas innan bristen hinner uppstå.

-Vi klippte blad på Compassen vid två tillfällen - i slutet av september 2014 och i mitten av april 2015 – och skickade för analys till LMI, fyller Torbjörn Ericsson, säljare i Svenska Foder, i.

Rekommendationer Philip och Håkan fick vid första tillfället var att lägga på urea, mangan, borsyra och zinksulfat. Till våren rekommenderades att de tillförde fosfor och ytterligare mangan och bor.

- Fosfor är svårt för plantor att ta upp under kalla förhållanden som det var i våras och eftersom växtsaftanalysen visade ett behov i plantan var det en bra rekommendation, tror Philip Hedeng. Just flytande fosfor är en bra försäkring här som vi kanske bör applicera ofta på hösten i fortsättningen. Det kan komplettera den granulerade gödning som växten inte får fatt i lika lätt.

Fosforn förbättrar rotutvecklingen och ger tillsammans med manganet bättre livskraft och tillväxt hos plantan.

-Skörden i 6Tolv-rutan blev denna gång bättre jämfört med det som vi själva gjorde i fältet.  5105 kg/ha hamnade de på i 6Tolv-rutan med en oljehalt på 48 %. Det ska jämföras med 4851 kg/ha.

Vetedelen med Ellvis blev inga stora avkastningsskillnader mellan referensfältet och 6Tolv-delen detta år. 6Tolv-rutan gav 10,7 ton/ha och Håkan och Philips fält gav 10,4 ton/ha. Båda skördarna hade 11,6 i proteinhalt.

-Genom att testa olika saker och försöka vara på tå hela tiden, bör man kunna höja skördarna. Och för vår skull kanske det också handlar om att jämna ut skördenivåerna. Att helt enkelt försöka förbättra sig på alla platser. Vara mer noggrann.

Torbjörn Ericsson, säljare i Svenska Foder, som varit den person som engagerat sig i 6Tolv i Halland, har varit väldigt närvarande, under vissa perioder väldigt ofta ute på Heagård Egendom. Han tycker det är ett spännande och givande projekt som ger ringar på vattnet.

-Jag är runt på många platser och det finns ett stort kunnande och mycket erfarenheter ute hos lantbrukarna som man kan ta vara på och använda. Och det jag lär mig tar jag ju med ut till andra kunder för att diskutera. Alla har ju samma mål. Att förbättra sin verksamhet och odling.

Den 6 oktober träffas hela 6Tolv-gänget i syd för att diskutera erfarenheter och insatser och hur det fungerat. Man träffas denna gång hos Philip och Håkan på Heagårds Egendom.

-Detta är en väldigt viktig del av projektet, menar Philip Hedeng, avslutningsvis. Man får stöta och blöta gemensamma problem och möjliga lösningar. Det ger inspiration direkt in i den egna verksamheten. 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter