DLG avbryter förhandlingarna med Kalmar Lantmän

Förhandlingarna mellan det DLG-ägda Svenska Foder och Kalmar Lantmän avslutas utan resultat. Svenska Foder kommer istället att konkurrera självständigt i Kalmar-området.

DLG-koncernen erbjöd via dotterbolaget Svenska Foder att fusionera med Kalmar Lantmän och var därefter i dialog om ett produktionssamarbete så att Kalmar skulle kunna fortsätta som självständig verksamhet.

DLG och Svenska Foder såg goda möjligheter i att utnyttja synergier i en lösning med Kalmar Lantmän, som skulle ha gagnat lantbrukarna i området med en ökad konkurrenskraft på minst 60 miljoner kronor via driftsmässiga optimeringar.

DLG och Svenska Foder väljer nu att gå ut ur förhandlingarna på grund av en komplex situation i Kalmar Lantmäns ledning och fullmäktige om vilken strategi och lösning man önskar.

Svenska Foder har därför beslutat att utveckla sin verksamhet på egen hand och erbjuda Kalmar-området foderlösningar i konkurrens med de existerande eller nya aktörerna.

Svenska Foder är en stark spelare på den svenska marknaden med en marknadsandel på cirka 30 procent. Svenska Foder är särskilt stark på foderområdet, där bolaget är känt för hög kvalitet, innovativa produkter, en hög servicenivå och ett starkt medarbetarteam.  

 

För ytterligare information:

Kristian Hundebøll, CEO i DLG-koncernen / bestyrelsesformand i Svenska Foder: mobil +45 2968 1950

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter