KWS Irina startar med rekordår!

Under 2015 startade den storskaliga odlingen av nya maltkornet KWS Irina och nu spås sorten bli en av de riktigt stora i Europa. Förutom i Sverige så har stora maltkorns-exporterande länder som t.ex. Frankrike och Danmark storsatsat på sorten.

Klart högre skörd!

Även 2015 blev ett toppår. Avkastningen var klart högre än övriga odlade sorter i Sverige och sett över hela Sverige var avkastningen 600 kg högre än den mest odlade maltkornssorten i Sverige.

Odlingsegenskaper

• Jämn och hög avkastning.
Irina har överträffat dagens maltkornsorter i den officiella sortprovningen i Sverige. Avkastningen har varit övertygande i alla viktiga maltkornsodlande länder.

• Starkt strå, liten risk för axbrytning.
Dessa odlingsegenskaper är avgörande för mälterierna, eftersom det garanterar tillgång till högkvalitativt maltkorn även år då skördeförhållandena är besvärliga. Irina har ett starkt strå och en nästintill obefintlig axbrytning.

• Låg sjukdomsförekomst.
En frisk sort gynnar både odlare och miljö. Irina är resistent mot både mjöldagg och nematoder, och den står upp starkt mot bladfläcksjuka.

• Internationellt erkänd!
Internationellt erkänd! Irina har gjort en raketfärd internationellt och handlas av alla de viktigaste mälterierna runtom i Europa.


Kalkylera lönsamheten - med rätt strategi

Att pricka helt rätt i marknaden är inte lätt och att hoppas på att alltid få det högsta möjliga priset, kan vara en vansklig affär.

Ha en aktiv strategi: Se till att ha en aktiv strategi redan från början. Många gånger är det en klok idé att börja sälja av din vara tidigt. När det gäller maltkorn är en bra tidpunkt redan vid kontraktsteckning - för 30-50% av skörden. När grödan sedan har kommit upp, har du möjlighet att teckna för mer försäljning.

Utgå från odlingskostnaden: Dina odlingskostnader är utgångspunkten för det pris du minst vill ha. Börja därför med att räkna ut vad din kostnad för att producera maltkornet ligger på. När du börjar komma över break even är det dags att sälja.

Odlingskontrakt eller inlagring: Den mängd maltkorn som återstår att sälja – alltså, som du ännu inte tecknat upp - kan du antingen lägga på ett odlingskontrakt eller så lagrar du in. Om du lagrar in har du möjlighet att spekulera och sälja på eftersäsongsmarknaden.

Fastpriskontrakt med prisgaranti: För att minska risken i din odling har vi en kontraktstyp som heter Fastpriskontrakt med prisgaranti. Det fungerar på följande vis: Den dag du tecknar ett fastpris på en gröda, kan du säkra priset per den kontrakterade dagen – för att få en garanti i det fall varan skulle bli nedklassad.

Såhär: Om du tecknar ett kontrakt på maltkorn per den 1 mars på 1,50 och foderkornspriset vid samma tidpunkt ligger på 1,40 – då får du, i det fall ditt maltkorn blir nedklassat, det foderkornspris som var gällde vid kontraktsskrivningen: alltså 1,40, i exemplet.

Det kan vara en bra försäkring, som gör att du som producent kan sova gott. Prisgarantin kostar 3 öre, och du kan räkna i din kalkyl vad som händer – även om kvaliteten på maltkornet inte skulle hålla.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter