Odla whiskey

För att tillverka Whiskey av god kvalitet krävs malt av samma höga kvalitet. Malt får man fram genom att odla korn som mältas och blir råvara för antingen öl- eller whiskeytillverkning. Svenskt maltkorn håller hög kvalitet och är en efterfrågad råvara inom dryckesindustrin. I vissa delar av landet passar maltkorn till öl bäst och i andra områden går odling till whiskey bättre.

Maltkornet Catriona är helt anpassat till whiskeytillverkning. Hemligheten är en annorlunda enzymsammansättning än i vanligt maltkorn. För att få maximalt utbyte krävs dessutom en hög proteinhalt i kornet. Whiskeyodlingen passar därför mycket bra i områden där man normalt har höga proteinhalter – t.ex. försommartorra områden som i Kalmartrakten eller i mälardalsområdet. Även områden som är djurtäta, som till exempel Halland, är väl ämnade för whiskeyodling.

När kornet är skördat och lagrat blir det vidare hantering hos Viking Malt i Halmstad som processar varan till malt för vidare leverans till destillerier i Skottland. Där är den svenska råvaran mycket eftertraktad för sina goda egenskaper. Den svenska malten går oavkortat till tillverkning av ”blended whiskey” hos några av de största destillerierna. Den säljs sedan under kända varumärken som Grants eller Johnny Walker.

Odlingsanvisning
 

Proteinhalt
Catriona odlas som ett vanligt maltkorn, men med den skillnaden att proteinhalten skall vara över 12 %.

Gödsling
För att uppnå hög proteinhalt skall Catriona gödslas på samma sätt som foderkorn – det vill säga ungefär 20 kg högre kvävegiva än till maltkorn. Det är även lämpligt att göra en delad kvävegiva där 30-40 kg N sparas till begynnande stråskjutning där mängden kan anpassas efter årsmånen. Dels för att säkerställa hög proteinhalt och dels för att undvika en alldeles för hög kvävegiva om grödan är svag.

Växtskydd
Det är viktigt att hålla maltkornet så friskt som möjligt. Svamp- och lusangrepp kan ge stora skördeförluster och
ge upphov till sämre kvalitet. Var extra uppmärksam på kornets bladfläcksjuka, kornrost och mjöldagg. Planera för dessa bekämpningar men genomför endast vid behov.

Catriona har något högre tendens till stråbrytning och på grund av den högre kvävegivan kan det vara vara lämpligt att göra en stråförstärkande behandling. Detta kan göras med t.ex. Trimaxx eller Terpal i stadie 37.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter