Maximera proteinhalten med rätt tillförsel

I vårvete är det ofta lönsamt att gödsla upp till den högst betalningsgrundande proteinhalten.

Men gödslar man grödan för tufft, eller allt på en gång, kan man råka ut för liggsäd. Därför bör man dela upp kvävegivan på flera tillfällen. Kompletteringsgödsling är därför fundamental för ett så optimalt resultat som möjligt.

-Vid sådd lägger man med fördel en grundgiva som är ungefär lika stor som till korn eller havre, konstaterar Per Odell, produktchef växtnäring i Svenska Foder.

-Vårsäd är mer känsligt än höstsäd för låg tillgång på P och K. Därför tillför man all den mängd fosfor och kali på en gång, som grödan kräver. Hur mycket som behövs talar en uppdaterad markkarta om.

- Inte heller får svavel vara en begränsande faktor, fortsätter Per Odell.

Utan svavel begränsas kväveupptaget och vi får genast problem med proteinhalt och skördevolym. Kompletteringsgivan på vårvetet bör läggas i slutet av stråskjutningen när flaggbladet börjar komma fram.Eventuellt kan denna giva delas upp på två körningar.

-Ju senare man tillför kvävet, desto mer påverkas proteinhalten. Kvävet bör vara plantan tillgodo innan blomningen.

 Per Odell, Produktchef Gödning & Kalk

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter