Växtskydd åkerbönor

Örtogräs
När det gäller örtogräs i åkerbönor finns där två alternativ, 2,5 l Fenix strax före uppkomst eller 0,6 kg  Basagran SG då åkerbönan är 3 till 8 cm. Fenix är att föredra då det har ett bredare ogrässpektra.

Bekämpning av kvickrot och flyghavre
1,5 – 3,0 liter Focus Ultra är det som står till buds. Kvickroten ska ha 2 - 5 blad och flyghavren 2 – 4 blad. Tänk på att det ska vara minst sju dagars intervall mellan övriga ogräsbehandlingar.

Svamp
Det finns två typer av svampsjukdomar i åkerbönor. Bönfläcksjuka som behandlas med 0,5 – 1,0 l Miradori DC 61-69 och och chokladfläcksjuka som behandlas med 0,5 – 1,0 kg Signum i DC 61-69. Signum har effekt mot båda sjukdomarna så det är att föredra om symptom finns på båda.  Tänk på vid bekämpning med hög dos, i sen blomning kan avmognaden försenas.

Insekter
Bönsmyg en insekt som framförallt är ett problem i utsädesodlingar bekämpas i blomning med 0,3 l Biscaya. Endast en  behandling per säsong. Bladlöss bekämpas med 0,2-0,3 kg Karate 2,5 WG då bekämpningströskel är uppnådd.

Ladda ned Svenska Foders växtskyddsapp och läs mer!

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter