Ärtor med korninsådd - ett lyckat tilltag

Larsbo gård i Slågarp i Skåne har gjort sin debut som utsädesodlare av ärtor till Svenska Foder. Och det har varit en spännande och intressant erfarenhet för den ekologiskt inriktade gården. Larsbo gård är utsädesodlare till Svenska Foder och fick i år testa att odla ekologiska ärtor med korninsådd. Det blev en positiv upplevelse för dem. Ärtsorten man sådde var Onyx.

   -Vi sådde ganska sent, inte förrän den 23 april, säger Gustaf.  Våren var lång och ganska kall och därför ville vi vänta.  Ogräs gror i lägre temperatur.  Därför är det viktigt att grödan gror snabbt när den väl kommer i jorden. Då behöver det vara tillräckligt med värme i jorden.

  -När vi kom ut sådde vi i 20 kg korn per hektar i samma rad som ärtorna, fortsätter Gustaf. Det vi märkte ganska fort var att när det blev luckor i ärtorna kompenserade kornet dessa luckor. Det gjorde att vi kunde undvika ogräs i raden.

   -För ekoodlingen är det a och o med ogräskonkurrens, fyller Jacob i. Man vill få en tjock gröda snabbt så att man konkurrerar ut ogräset. Det hjälpte kornet till med.

Larsbo gård behövde inte hacka mer än en gång i ärtorna, just när ogräset kom upp. Man upplevde att det inte kom så mycket ogräs. Något som troligtvis handlar om årsmånen. Man såg också att kornet gav stadga till ärtorna i raderna. Själva tröskningen kom igång i månadsskiftet augusti-september.

 -Tröskningen gick bra, berättar Gustaf. Bitvis var det problematiskt i svackorna. När ärtorna ligger ner blir de svårtröskade, men på de flesta ställen stod de upp ordentligt. Får man in ärtväxten i skärbordet, dras det andra med av sig själv på ett fint sätt. Så på det hela taget gick det väldigt bra. Precis då man skulle tröska var det väldigt torrt. Man hade en vattenhalt på 13%. Men så fick man regn på ärtorna och vattenhalten ökade till 18%.

 -Det är att föredra att skörda ärtorna när de är lite våtare, helst inte under 16%, säger Niklas Ingvarsson, produktchef för Utsäde och Frö i Svenska Foder. Det är lätt att ärtorna då delar sig på mitten.

 -När vi delade på ärtorna var de hårda inuti men mjuka utanpå, säger Jacob och fortsätter:

 -Risken med ärtor är att de slås itu då man skördar. Men vi upplevde att kornaxen blev som skyddskuddar runt ärtorna när de kom in i tröskan. Det betydde att vi inte såg några knäckta ärtor alls.

Resultatet var också väldigt bra, ur utsädesodlingsperspektiv. Niklas Ingvarsson är mycket nöjd.
 -De ärtor som Larsbo gård odlat hade en 94%-ig grobarhet. Det är mycket bra för ärtor. För Jacob och Gustaf Ellerström har erfarenheten varit enbart positiv.

 - Nu när vi skulle odla utsäde till Svenska Foder var det väl inte utan att vi hade en massa fördomar kring just ärtodlingen, säger Gustaf. Att den är lite knepigare än annan odling. Men just i år fungerade det väldigt bra.

 -Vi kan därför absolut tänka oss odla ärtor igen. Det verkar passa våra jordar bra och så är det för oss, som ekologiska odlare, en tacksam förfrukt, avslutar han.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter