Strukturkalkning

Stukturkalkning är en åtgärd som blivit mycket populär de senaste åren. Förutom att det ger ett minskat fosforläckage (fosforn stannar i fältet) ger det flera odlingsfördelar och ökad skörd.

Viktigt vid strukturkalkning är att åtgärden görs rätt:

• Rätt kalk -Nordkalk Aktiv Struktur (måste vara en kalk med aktiv CaO i tillräcklig mängd)

• Rätt giva – minst 6 ton högre vid högre lerhalt eller besvärligare jord

• Lerhalt över 15 %

• Inte för mycket fukt i jorden. Jorden måste reda sig och falla sönder väl

• Ordentlig inblandning -15-20 cm djupt (minst två körningar gärna fler)

• God struktur – fastlägger det skick du har på fältet när det lämnas

• Tid från spridning till inblandning – max 48 timmar

• Inget regn vid spridning och nedbrukning (inget regn i stor mängd de närmaste dagarna efter)

• Temperatur i jorden – bättre vid högre temperatur – fungerar ej vid frost

Alla dessa punkter måste uppfyllas för att åtgärden skall bli bra. I viss mån kan man öka givan för att säkra ett bra resultat.


Frågor & Svar

Kan jag strukturkalka där jag redan har ett högt pH?

Absolut kan du strukturkalka en jord med högt pH. Dessa jordar har stor buffringskapacitet, samtidigt krävs det mycket mer kalk för att höja ett redan högt pH.

Är det lönt att strukturkalka när jag redan har bra struktur?

En jord med bra struktur är den som är mest lönsam att strukturkalka. Du fastlägger den goda strukturen för lång tid framöver.

Hur ofta skall man strukturkalka?

Gör man åtgärden rätt håller det minst 30-40 år. Däremot behöver man underhållskalka med jordbrukskalk så att pH, Ca och Mg ligger rätt.


Jordbrukskalkning

Görs för att få rätt pH, kalcium eller magnesium, vid GPS-kalkning läggs alltid kalken på rätt ställe. Rätt pH gör att näringsämnen som behövs till växten tas upp optimalt. Upptag av fosfor och kväve går ner till 70-80 % vid fel pH och går över 100 % när det är rätt (dvs. upptag är större än tillförseln).

Kalcium behövs som näringsämne samt att det minskar problem med rotsjukdomar, Ca-tal skall helst vara över 250. Trots högt pH kan Ca-tal vara lågt.  Att använda kalk med magnesium är det billigaste och effektivaste sättet att tillföra magnesium till jorden.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter