Mineralgödsel

Årets maltkornsskörd har givit höga skördar och låga proteinhalter, med så högavkastande sorter som Irina, måste vi ta hänsyn till detta framöver, hur hög N giva vi kan behöva lägga är svårt att sia om då vi inte känner nästa år än, men vi har de som gödslat 150 – 160 kg N och inte fått några höga proteintal. Detta är något att fundera över och ta med sig till kommande säsong. 

 

Undvik att din mineralgödsel används i våldsamma brott.pdf

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter