Utmana dina invanda uppfattningar

6Tolv-projektet har snart avslutat sitt första hela år. Det som startades upp 2014, har nu utvecklats till ett projekt som tar växtodling och växtodlare på allvar.

  -Detta är ett projekt som inte bara laborerar med att försöka nå till högre avkastning på raps och vete. Det är också ett projekt som tvingar oss som företag att hela tiden vara på tårna. Att våga utmana vår kompetens och ifrågasätta invanda beteenden.

-Vi har sett ett stort kompetenslyft hos våra säljare, eftersom det hela tiden gäller för oss att utveckla oss och skaffa oss de senaste kunskaperna – för att kunna tillföra något till de affärer vi gör med växtodlare runt om i Sverige.

Det gäller hela tiden att kunna svara på frågan varför. Alla vet att man ska köra mangan till vårsäd. Men frågan är varför, och vad som verkligen händer i växten om vi inte gör det. Det enkla svaret är att växten inte kan ta upp kväve om det fattas mangan. Men det är bara en sanning. Vad är det som egentligen händer och varför?

-I 6Tolv kör vi därför på recept, säger Mats Kilany. Att plocka ut växtsaftanalyser  innebär att vi får ett recept att köra efter. Växtsaftanalysen svarar på frågan vad grödan behöver just nu för att tillgodose behovet de närmaste tre veckorna – för att uppnå en optimal tillväxt.

 -Detta gör vi för att vi vill utmana våra invanda uppfattningar och verkligen se hur och vad vi kan göra för att förbättra oss.

6Tolv har också talat kring: Tänk hela fält.

-Ett fält blir aldrig bättre än den sämsta delen. Att tänka genomsnitt är en enkel väg ut som ofta kostar pengar i form av fel insatser på stora delar av fältet. Och som inte heller höjer skördarna.

-Att istället strategiskt planera in rätt åtgärder utifrån markkartan på rätt del av  fältet, höjer statusen och därmed kommer också skördeökningarna.

Detta är ett långsiktigt arbete som ska ligga i en femårsplan, menar Mats Kilany:

-Det finns inga genvägar för långvariga förbättringar. Istället handlar det om att ta ett helhetsgrepp på sin odling, vilja och tro att man kan förändra och förbättra genom ett aktivt management.

Mats Kilany, Produktchef växtskydd

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter