Utfodringsstrateg som inte är rädd för att prova

I Ytterby strax utanför Kungälv driver Bengt Ingvarsson gården Guddeby tillsammans med sonen Johannes Löndahl. De är återförsäljare till Svenska Foder sedan starten och förutom gårdsbutik driver gården också en besättning med Jerseykor.

Svenska Foders nötfodersäljare Jens Jonsson har ett gott samarbete med Guddeby Gård och en kontinuerlig dialog med gården, rörande uppföljningar om foderstater, beställningar med mera. En vacker höstdag i oktober när asplöven lyser gula gör Tidningen, tillsammans med Jens, ett besök på gården.

Jerseykor har funnits på gården sedan 1962 och på gården finns nu en besättning på ca 60 Jerseykor.

 -De är för lätta att sälja, skrattar Bengt. Vi borde ha fler i roboten.

Jersey är en nyfiken och pigg ras med många fördelar. Mycket forskning och undersökningar är gjorda på rasen i Danmark där Jerseykorna är mycket vanliga. Framförallt på ön Fyn. Rasen är känd för sin goda hälsa och sin feta mjölk. Andra fördelar som Bengt belyser är att de på grund av sin storlek tar mindre utrymme i stallet och kräver en lägre foderareal.

Avel är givetvis A och O, men vi väljer i den här artikeln istället att titta på avkastningen och foderstaten. Bengt Ingvarsson hör nämligen till den lilla skaran mjölkbönder som kan vara nöjda, trots rådande mjölkpris.

När vi ställer frågan varför gården satsat på Jersey, svarar Bengt att det grundades i ett allmänintresse för rasen och sedan mer och mer utifrån den ekonomiska aspekten. Korna på Guddeby Gård har en extremt hög avkastning. Och då blir givetvis följdfrågan: Varför denna höga avkastning?

-En faktor som påverkat mycket är investeringen i en ny robot med fri trafik, berättar Bengt.

Jerseyn funkar väldigt bra med robot. De rör sig hela tiden och man har därmed ökat i antal mjölkningstillfällen. Och just modellen med fri trafik har visat sig passa bra på Guddeby. Det senaste året har besättningen ökat avkastningen med 1 600 kilo ECM och för kontrollåret 2014/2015 är årsavkastningen 11 077 kilo ECM.

Det har också placerats en foderstation i sinkogruppen där det utfodrats Rosa Fett tillsammans med x-zelit. På så vis kan man på ett bra sätt tilldela sinkorna x-zelit och dessutom finns möjligheten att ha med djur i gruppen som inte behöver x-zelit.

Bengt pratar om vikten av att våga prova:

- Man måste vara nyfiken på nyheter. Man måste våga prova. Det, i kombination med noggrann uppföljning, kan ge mätbara resultat.

För oss på Svenska Foder är det såklart roligt med en kund som är pigg på nyheter och vill prova. Och det goda resultatet har inte låtit vänta på sig!

Sedan två år tillbaka utfodras hela mjölkgruppen med 80 gram Deltamin Fertil Ca. Gården har ett otroligt lågt semineringsresultat på endast 1,4 semineringar per ko. Därtill bör nämnas att könssorterad sperma används till 55 %.

Man kan också se att efter de senaste två årens utfodring med Fertil-mineralen har besättningen varit väldigt frisk. Klövverkningsprotokollet har varit hundraprocentigt och ingen antibiotika har överhuvudtaget används på flera år till de mjölkande korna.

Subkliniska kalvningsförlamningar kan vara svåra att upptäcka, de finns i olika nivåer och visar sig på olika sätt. Till exempel att avkastningen inte blir som förväntat. Det problemet har nu undvikits på Guddeby med hjälp av x-zelit i foderstaten under sinperioden - och det påtagliga resultatet av detta är att ingen kalvningsförlamning har uppkommit det senaste året.

Att detta är extremt fina resultat går inte att sticka under stolen med och vi på Svenska Foder är väldigt stolta över att våra foder varit delaktiga till detta!

Vill du veta mer om x-zelit och Deltamin Fertil, tveka inte att ta kontakt med någon av våra säljare!

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter