Nytt för i år gällande odlingskontrakten

Svenska Foder har ett antal olika spannmålskontrakt för att du som kund skall kunna optimera din inkomst på spannmålen. Givetvis har vi insatsvarorna som du behöver såsom utsäde, frö, gödsel, växtskyddspreparat med mera. 

Vi vill påminna dig om att teckna ditt odlingskontrakt före den 31 mars hos Svenska Foder och få + 5 öre. Odlingskontraktet tecknar du som lantbrukare på volym med en specifik leveransperiod. Det sker därefter en a´contobetalning 30 dagar efter leverans. Slutbetalningen sker efter leveransperiodens slut.  

Kontakta gärna din säljare för mer information eller kundtjänst på 020-83 00 00.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter