Ett annorlunda år för Svenska Foder

2015 går till historien som ett annorlunda år för Svenska Foder. Resultatmässigt har vi vant oss vid resultat kring 100 mkr de senaste åren. Resultatet före skatt (EBT) för 2015 nådde bara upp till 27 mkr mot förra årets 94 mkr. Omsättningen uppgick till 4,7 miljarder kronor vilket är i nivå med 2014. Volymerna har fortsatt att öka men priserna på marknaden har varit lägre.

-Huvudanledningen till det relativt svaga resultat vi gör 2015 handlar om spannmålsaffärer, konstaterar Arne Rantzow. Under inledningen av 2015 tog vi på oss en alldeles för stor kostym, som vi inte riktigt kunde fylla. Stora volymer spannmål tvingade oss till exportaffärer med alltför låga marginaler.

Målsättningen under den senare delen av 2015 har därför varit att rätta till ett antal saker på spannmålssidan för att i framtiden vara en god affärspartner.  

-Vissa saker har vi helt enkelt inte varit tillräckligt bra på. Det håller vi på att justera. Idag har vi ett ökat fokus på riskhantering och affärer i kombination med vårt övriga sortiment som kommer att stärka vår position, säger Arne Rantzow. Vi fortsätter också att investera i en ökad lagringskapacitet med prioritering på våra exporthamnar. Detta gör vi för att se till att vår interna logistik är optimal för framtida spannmålsaffärer.

Förändring ger nytändning

2015 innebar ett antal förändringar på chefssidan i Svenska Foder. Företagets båda VD:ar Johan Nordenblad och Claudio Pelsen lämnade företaget. Johan Nordenblad utsågs till logistikchef i DLG´s dotterbolag HaGe Kiel och Claudio Pelsen lämnade av personliga skäl. Till ny VD utsågs Arne Rantzow. Under året har man även anställt en ny produktionschef i Gunnar Elvin och en ny spannmålschef i Per-Arne Gustafsson.

- Svenska Foder är ett solitt företag med medarbetare som alla brinner för att göra ett bra jobb. Det finns ett engagemang som jag menar är unikt. Samtidigt kan förändringar i ett företag vara nyttigt. Man kan få syn på andra saker som kan utveckla verksamheten vidare. Vi bygger nu vidare på Svenska Foders varumärke som en god affärspartner till det svenska lantbruket.

Fokus på utveckling

Företaget fortsätter sin produktutveckling inom såväl foder som växtodling. På växtodlingssidan kan man erbjuda det främsta sortmaterialet i nära samarbete med Scandinavian Seed. Lantbrukaren erbjuds ett helhetsgrepp på sin växtodling där höga skördar och optimal insats är på agendan:

-Vårt projekt 6Tolv syftar till att öka spannmålsskördarna – för det är precis det lantbrukaren själv kan påverka. Detta projekt genomsyrar vår syn i alla delar på hur vi gemensamt kan förbättra lönsamheten för lantbruket. Det kommer vi att fortsätta med.

Fodersidan har haft ett mycket framgångsrikt år. Volymmässigt fortsätter man att öka på en tuff marknad och företagets ambitioner på foderutveckling uppskattas på marknaden:

-Högkvalitativa foder som ger bättre resultat på sista raden gör att producenter känner förtroende för oss som leverantör. Den kompetens som vi själva har tillsammans med den utblick internationellt som vi kan erbjuda med hjälp av DLG-koncernens samlade kompetens, ger oss högklassiga foder som fokuserar på resultaten för producenterna, kommenterar Arne Rantzow.

-Vi fortsätter därför att investera i våra foderfabriker både för att modernisera och för att kunna utveckla nya fodersorter, fortsätter han.

Synergier i koncernen

Just synergier med DLG-koncernen har varit ett viktigt fokus under året som gått. DLG som är Europas näst största lantbruksföretag rymmer mycket know-how som man vill ta del av i Svenska Foder.

- All den kunskap som finns i koncernen vill vi kunna utnyttja ännu bättre. På en allt mer krävande lantbruksmarknad kommer denna gemensamma kunskap att vara en framgångsfaktor som gör skillnad, fortsätter Arne Rantzow.

En sådan synergi är det projekt kring LEAN som man arbetar med i Svenska Foder just nu – liksom DLG-koncernen som helhet. Under en tidsperiod på fyra år kommer alla anställda att vara engagerade på ett eller annat sätt.

- Leanprojektet ger en enorm styrka i organisationen, konstaterar Arne Rantzow. Det ser vi redan flera exempel på. Effektiviteten ökar och vi blir verkligen ETT företag med det gemensamma målet att fortsätta utvecklas som en riktigt bra affärspartner till det svenska lantbruket, säger Arne Rantzow.

Full fart framåt

-Svenska Foder ska kännetecknas av fem saker - tillväxt, kundfokus, kostnadseffektivitet, kompetenta medarbetare och öppen kommunikation. Vi har vidtagit ett antal åtgärder där vi rättar till det som inte varit tillräckligt bra. Nu är det full fart framåt och vi skall göra allt för att leva upp till dessa fem framgångsfaktorer till nytta för den svenska lantbruksmarknaden, avslutar Arne Rantzow.

 

För ytterligare information:

Arne Rantzow, VD
010-130 83 06

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter