DLG ekonomiskt och finansiellt stärkt

  • Resultat innan skatt (EBT) på 907 mio. kr.
  • Stärkta finansiella nyckeltal

DLG-koncernen – Europas näststörsta lantbruksbolag – levererade ett stabilt resultat i en krävande marknad med ett resultat innan skatt på 907 miljoner kronor – det hittills bästa för DLG-koncernen.

 

Niels Dengsø Jensen, styrelseordförande i DLG-koncernen 
vid årets representantskapsmöte i Köpenhamn

Driftsresultatet steg till 2074 miljarder kronor mot 1743 miljarder kronor under 2014 och årets resultat efter skatt var 634 miljoner kronor mot -205 miljoner kr under 2014. Omsättningen hamnade på 68,1 miljarder kronor, vilket var 4,8 miljarder kronor mindre än för 2014. Tappet i omsättningen beror primärt på lägre priser på lantbruksprodukter och energi.

Kristian Hundebøll,
Koncernchef i DLG

-DLG levererar ett stabilt resultat. Vi ser nu de första effekterna på en målinriktad process med att skapa ett mer ”slimmat” och fokuserat DLG. Utöver att vara Danmarks största lantbruksbolag har vi manifesterat oss som Europas näststörsta lantbrukskoncern, säger koncernchef i DLG, Kristian Hundebøll.

Kristian Hundebøll hänger kvar vid att DLGs strategi om att söka sig ”tillbaka till kärnan” och stärka kärnverksamheten har lyckats.

-Vår samlade försäljningsutveckling har varit en framgång i förhållande till 2014, vilket har betytt, att vi har tagit marknadsandelar från våra konkurrenter i såväl Danmark som i utlandet, konstaterar Kristian Hundebøll.

Han är samtidigt mycket nöjd med att koncernens finansiella nyckeltal har stärkts.

-Vi har haft ett positivt kassaflöde på sammanlagt 1,9 miljarder kronor under 2014 och 2015 och vi reducerade bara under förra året vår skuld med 875 miljoner kronor. Vi har med andra ord fler pengar i kassan och mindre skuld, säger Kristian Hundebøll.

En grundlig genomgång av verksamhetsportföljen som inleddes i slutet av 2013 har resulterat i avyttringar av bolag som var olönsamma, riskfyllda eller låg utan för kärnverksamheten.

-Strategin har visat sig vara den rätta och vi är nöjda med att vi har hittat goda köpare till verksamheterna som vi inte ser några strategiska perspektiv i. Vi går därför in i 2016 med en befogad optimism om ett stärkt DLG, säger Kristian Hundebøll.

 

Nyckeltal för DLG-koncernen                            2015                    2014                    2013                    2012

Omsättning, mia. kr.                                           68,1                     73,0                     74,0                     60,7

Driftsresultat (EBITDA), mio. Dkr.                     2.074                    1.743                  1.776                    1.610

Årets resultat (EAT), mio. Dkr.                             634                      -205                    539                       524

Gearing                                                               7,0                       8,8                      8,7                       8,6

Egenkapitalförräntning, %                                   11,8                      -3,8                     10,1                     10,8

 

För ytterligare information: Kristian Hundebøll, Koncernchef/Group CEO: +45 29681950

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter