Produktionshöjning på Lunden

Att visa upp sig som uppfödare. Att vrida och vända och räkna på foderstater. Att våga variera och prova olika foder är något som Leif Larsson i Brålanda på gården Lunden Holstein Ayrshires är en varm förespråkare av.

Säljare Peter Olsson t.h nämner att han har andra ProtiSpar-kunder som istället valt att minska på mängden utfodrat protein, utan att tappa i avkastning.

Gården Lunden i Brålanda är Leifs Larssons barndomshem, där har alltid funnits kor. Leif tog över efter sin pappa och han pratar om vikten av att våga lämna över ansvaret till den yngre generationen. Detta skötte Leifs pappa klokt då han gav Leif fullt förtroende för aveln omgående. Det behövde han förmodligen inte ångra då Leif har odlat ett stort intresse inom avel och utställning. Och att det gått bra skvallrar ett stort antal rosetter och pokaler på kontoret om. Senast på Elmia i höstas vann en av Leifs kor Grand Championpriset. Ett riktigt prestigefyllt pris!

-Det är viktigt att visa sig som uppfödare, menar Leif.


Leif Larsson

På gården finns ett sjuttiotal kor, Ayrshire och Holstein, som mjölkas i robot. I ungefär ett år har besättningen fått Proti-Spar Balans. Ett relativt nytt foder som snabbt har vuxit i popularitet, både på grund av prisvärdhet, goda resultat och omfattande forskning bakom fodret.

ProtiSpar tog tio år att utveckla och är nu en patenterad blandning av eteriska oljor framtagen i Tyskland. Forskning visar att dessa eteriska oljor har en positiv effekt på vommens mikrober. ProtiSpar minskar nedbrytningen av aminosyror i vommen vilket ger:

• Lägre kväveförluster

• Ökat proteinutnyttjande

• Lägre behov av vomskyddat protein

• Mer aminosyror till tarmen

Resultatet med ProtiSpar är att du antingen kan dra ner på mängden utfodrat protein utan att mjölken minskar eller ligga kvar i utfodringen och få ökad mjölkmängd.

Leif Larsson har använt fodret ungefär ett års tid och är nöjd med resultatet.

-Det är rätt väg från Svenska Foders sida att satsa på det här, konstaterar Leif. Det är ett kvalificerat och mycket prisvärt foder jämfört med andra på marknaden.

-Nytänket med fodret och de eteriska oljorna påverkar fettet positivt, fortsätter han. Jag har fått högre och stabilare fetthalter. Detsamma gäller med proteinet.

Sett över året har jag ökat med en till två tiondelar på både fett- och proteinhalt.

Besättningen på Lunden har legat kvar i utfodrad mängd protein, samtidigt som de fått en produktionshöjning med ca 300 liter per ko och år. Dessutom har Leif sänkt foderkostnaden.

Säljare Peter Olsson nämner att han har andra ProtiSpar-kunder som istället valt att minska på mängden utfodrat protein, utan att tappa i avkastning. Att det är god ekonomi i ProtiSpar kan alltså visa sig tydligt på två vis.

-Det är intressant att laborera med foder, menar Leif. Man kan se skillnaden förhållandevis snabbt.

Han är nöjd med ProtiSpar och planerar att fortsätta. Det lönar sig att räkna på foderstaten då likviditeten ofta kan vara ett problem.

Vi i Svenska Foder pratar ofta om att  ”Spara inte en krona, tjäna tre!” ProtiSpar är ett tydligt exempel på den devisen.


Läs gärna mer om ProtiSpar eller kontakta oss för att få veta mer!


Lunden mix

• 2 000 kg Ensilage från 3 skördar

• 200 kg Helsäd Havre-vicker

• 240 kg Kross Korn-böna-lupin

• 160 kg ProtiSpar Balans

• Mineral

• Salt

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter