Bra skal sparar pengar!

Nu har vi äntligen lanserat Värp Mix 64-Xtra – ett koncentrat för dig som vill ha extra fokus på skalkvalitet. Camilla Nyman som är fjäderfäsäljare i Svenska Foder förklarar vad som skiljer Värp Mix 64 från Värp Mix 64-Xtra.

-Skillnaden mellan de två koncentraten är att vi har tillsatt Pidolin i Värp Mix 64-Xtra. Pidolin påverkar hönans skalkörtlar så att de skalhinnor som bildas innanför skalet blir tjockare och mer elastiska. Då bildas också ett tjockare skal och äggskalet blir kraftigare och bättre. Camilla Nyman rekommenderar de producenter som idag använder Värp Mix 64 att gå över på Värp Mix 64-Xtra när hönsen är runt 50 veckor.

-Eftersom äggen blir större på slutet av värpperioden och kalciummängden i äggskalet är densamma innebär det att äggen blir skörare och går sönder lättare. En försämrad skalkvalitet i slutet av en omgång blir därför kostsamt för en producent. Att använda rätt foder i slutet av produktionsomgången innebär ofta en förbättrad ekonomi.

I tabellen nedan visar studien hur pidolin påverkar skaltjockleken. 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter