Fler levandefödda grisar

Sambandet mellan levandefödda smågrisar och antalet smågrisar på sugga och år (SSÅ) är starkt! Fokus på antalet levandefödda smågrisar är därför en förutsättning för att kunna öka antalet smågrisar per sugga och år konstaterar Olof Månsson, produktchef Gris i Svenska Foder.

För att visa en kraftig brunst tidigt och avlossa många ägg skall suggan ska vara i god energibalans, därför är det viktigt att undvika stora vikttapp under digivningen.

-Ett stort vikttapp under digivningen leder till längre tid från avvänjning till första brunst, fler omlöp och färre grisar i nästa kull, konstaterar Olof Månsson. Detta gäller i synnerhet första-grisare.

Försök visar att för varje extra galldag sjunker kullstorleken med 0,4 grisar. För att undvika vikttapp under digivningen krävs att suggan är i rätt hull när hon grisar in och att hon under digivningen får i sig så mycket näringsämnen som möjligt.

-Det kräver ett smakligt, energi-starkt foder med högt näringsinnehåll samt rätt utfodringsstrategi. Ökningstakten skall vara hög, men inte för hög.

- Svenska Foders Suggfoder Intens - ett av våra foder i konceptet ”Foder för framtiden” - är förmodligen marknadens vassaste suggfoder med fokus på smaklighet och näringsinnehåll anpassat för att motsvara den högproducerande suggans behov.

Suggfoder Intens håller en mycket hög nivå av aminosyror, energi och har ett förstärkt vitamin- och spårämnesinnehåll.

Men ett bra foder är förstås inte någon garanti för att lyckas. Om inte utfodringsstrategin och utfodringsrutinerna är bra, då når man inte långt.

-Därför finns det några hållpunkter man kan ha för en god foderstrategi, avslutar Olof Månsson. Det kan vara ett bra hjälpmedel i produktionen:

Hållpunkter för en god foderstrategi

• Ge ca 23 MJ NEs dagen före förväntad grisningsdag och grisningsdagen

• Öka därefter tilldelningen med 5-10 MJ/dag

• Utfodra minst 3-4 gånger per dag. Ju fler gånger desto bättre

• Suggan ska alltid ha ätit upp

- 25-35 min. efter varje utfodring- Helt rent fodertråg: öka givan

- Foderrester kvar: öka inte givan

- Foder kvar: töm fodertråget, hoppa över nästa utfodring eller sänk givan

• Alltid samma person som ansvarar för foderjusteringarna.

• Kontrollera att vattenflödet är tillräckligt (4 l/min).

• Sämre aptit om stalltemperaturen är mer än 20°C.

• Feta suggor konsumerar sämre.

• Ett bra foder i kombination med rätt utfodringsstrategi ger goda förutsättningar att öka antalet levandefödda smågrisar.

Andra centrala aspekter för antalet levandefödda smågrisar är:

• Strikta semineringsrutiner och rätt ”timing”

• Undvik onödig stress. Allra viktigast direkt efter semineringen och första månaden av dräktigheten

• Rätt avelsmaterial


Om du har frågor om hur du skall gå till väga för att öka antalet levandefödda smågrisar så tveka inte att höra av dig till någon av våra duktiga säljare.

  

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter