Helhetstänk nödvändigt för bättre skördar

Mats Andersson på Business Manager på Bayer CropScience var med på det inledande 6Tolv-mötet i början av februari som hölls i Knästorp för att sammanfatta förra året resultat och erfarenheter och titta framåt mot kommande säsong.

- Det är alltid bra att träffas och stämma av hur man går vidare. Det första jag kan konstatera är att det är imponerande vilka merskördar man tagit med de förutsättningar som fanns. I övrigt handlar detta projekt om kunskaper. Det är ett kunskapslyft för Svenska Foder som företag. Det är ett kunskapslyft för de lantbrukare som är med – och för de andra företagen som ingår i projektet.

- Idag handlar så mycket om att göra rätt på de hektar man har och utnyttja potentialen till fullo. Mark är dyr och med den nuvarande ekonomin är kanske en investering i mark kanske inte den bästa investeringen. Istället är det att öka potentialen i den areal man redan har. Och det är ju fullt möjligt, det har vi sett.

Mats Andersson menar att mycket handlar om att inte lämna saker till slumpen.

-Om vi vill att resultaten ska förbättras, då gäller det att ta in alla parametrar i beslutsprocessen. Det inte bara att sprida gödning som man alltid gjort, du ska gödsla vid rätt tidpunkt utifrån sortegenskap, årsmån, jordens näringsleverans m.m. Det kanske är så att höstveten ibland ska svältas lite innan man ger den en första giva, eller så ska man ge en giva direkt för att den ska bestocka sig ordentligt. Samma tänk skall in på svampsidan, behandla efter det behov som finns och inte bara efter ett visst stadium.

Det här handlar om ett helhetstänkande i odlingen. Att se till grödans behov av näring och skydd mot olika skadegörare. En frisk planta som har rätt näringsstatus ger också hög kvalitet.

-Vi lär oss just nu mycket om själva biologin i växterna och jordarna. Vad är det för byggstenar vi har att hantera. Om vi vill ha en hög skörd och en hög kvalitet på vår odling, vad behöver vi då tillföra?

-Och då handlar det inte alltid om att öka insatserna. Det kan lika gärna handla om en lägre insats vid rätt tidpunkt eller en delad startegi, allt beroende på det aktuella behovet – en mer tydlig beslutsprocess exakt odling, helt enkelt. Analysera, vara noggrann och planlägg.

Värdet för Bayer CropScience med att vara med i projektet handlar även det om skaffa erfarenheter från andra kolleger och få ihop helheten:

-Vi får upp på tå. Vi måste spetsa oss för att leverera goda tips och råd på hur man kan gå vidare. Dessutom får vi väldigt bra information varje vecka på våra telemöten om hur grödorna ser ut runt om i landet.

-Vi ökar också våra kunskaper kring mikronäringsämnen och gödning och vilket är värdefullt i ett helhetstänkande som vi har i vår organisation, där målet är att skapa lönsamhet för lantbruket, ja då spelar alla insatserna i odlingen en roll. Man kan inte bara ensidigt se till växtskyddsbiten, allt hänger samman i odlingen. 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter