Tydliga signaler viktigt vid spannmålsaffären

Under hösten var exportmarknaden för spannmål väldigt svag. Det har fortsatt även in i början av 2016, där vi sett vikande priser på Matif-börsen. Det ställer större krav på Svenska Foder som handelspartner med det svenska lantbruket. Per-Arne Gustafsson, Spannmålschef i Svenska Foder berättar om några av de frågor man just nu arbetar intensivt med.

Fjolårets stora skörd – Svenska Foder tog emot 480 000 ton spannmål – hanterades genom att skicka över hälften på export innan årsskiftet.

-Lagringskapaciteten var hårt ansatt, konstaterar Per-Arne Gustafsson. Genom att finna exportmöjligheter på framförallt fodervete och kvarnvete kunde vi förbli flexibla. Fodervetepriserna har hållit hyfsade priser för 2015 års skörd. Kvarnvetepriserna har varit sämre. De svenska volymerna har mött stor konkurrens på världsmarknaden eftersom det är så gott om vete. Då blir priserna låga. 

Marknaden går inte att styra. Däremot kan Svenska Foder se över det arbete kring spannmålsaffärerna som man har möjlighet att påverka. Under hösten, när Per-Arne Gustafsson började sitt arbete i Svenska Foder, startades en process för att utveckla vissa delar av verksamheten.

-Spannmål är ett stort område i vår organisation. Det kräver resurser för att kunna möta den efterfrågan som finns på marknaden på ett bra sätt. Vi har lyssnat till vad våra kunder och personal uttryckt vad som behövs förbättras. Tillgänglighet var en viktig del i detta. Att komma med svar på förfrågningar. Här har jag och Charlotte Lindén en viktig uppgift och genom vår ständiga dialog kring våra respektive ansvarsområden skapar en större tydlighet i organisationen.

-Dessutom har vi utsett Thomas Wahlström och Ingemar Gullberg till spannmålsresurser för olika regioner. Thomas för Väst, Öst och Mälardalen och Ingemar för Syd. Detta för att öka stabiliteten för säljaren och för att få en snabbare återkoppling till kunden.

Svenska Foder satsar på sina hamn-positioner, för att kunna göra fler exportaffärer. Samtidigt har man breddat sin kundbas för de nationella köparna av spannmål.

-Vi vill ha en tydlig logistisk signal redan i inledningen av en affär vi gör med lantbrukaren. Att kunna ha en flexibilitet i affärsskapandet – med utblick mot såväl den internationella som den nationella marknaden – gör att vi kan se möjligheterna i affärerna istället för svårigheter. Det gagnar alla inblandade i affären.

En annan sak man har tittat närmare på är spannmålsregleringarna inför kommande säsong.

-Vi har lyssnat av och diskuterat med våra kunder - såväl lantbrukare som industri - och hittat en form på spannmålsregleringarna som vi tror kan tillfredsställa marknaden. Genom att förlänga regleringsskalorna får vi inte så stora svängningar i priserna beroende på vilken kvalitet man levererar.

Svenska Foder fortsätter alltså att slå ett slag för våra olika kontraktsformer. Genom att använda såväl odlings-kontrakt och fastpriskontrakt som fastpriskontrakt med garantipris och inlagringskontrakt kan man få en flexibel portfölj kring sin spannmåls-odling.

-Genom att göra ett aktivt val kan man fördela sina risker på olika kontrakt och terminer. På så vis tror vi att man gör den bästa affären, avslutar Per-Arne. 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter