Köpare av ekologisk spannmål

Den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln i Sverige ökade under 2015 med 39 procent. Det utgör fortfarande bara drygt 9 procent av den totala livsmedelsförsäljningen. Men det är ett segment som ökar. Det märks också i efterfrågan av produkter och spannmålsförsäljning i Svenska Foder.

Den ekologiska spannmåls-försäljningen är ett område som Svenska Foder kommer att satsa mer på framöver. Charlotte Lindén som har ansvar för ekospannmål i Svenska Foder menar att man hittar allt fler kanaler som passar bolagets struktur bra.

-Den positiva trenden på marknaden vill vi möta på bästa sätt, berättar Charlotte Lindén. Genom att ständigt arbeta upp och utöka våra försäljningskanaler är vi en bra partner till den ekologiska odlaren.

Störst efterfrågan ser Charlotte på kvarnvete, maltkorn, åkerbönor, havre, vårvete i nuläget. Men även andra arter är up and coming:

-Efterfrågan på både raps och råg har ökat och vi tror att det kommer att öka ytterligare framöver. Denna efterfrågan vill vi möta.

Som foderproducent har Svenska Foder också en egen kanal som ska förses med ekologisk spannmål. Även här märks en ökningen på grund av att fler djurproducenter ställer om sin verksamhet:  

-Detta behov i vår egen produktion är givetvis en viktig del för oss i vår roll som spannmålshandlare, konstaterar Charlotte. Att förse våra egna fabriker med kvalitetsspannmål för ekologisk produktion är en viktig del i vårt helhetstänk i bolaget.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter