Datalogisk presenterar:

Näsgård MOBILE – registrering mot nya horisonter

Med Näsgård MOBILE tar du kontoret ut i fält. Du får ett verktyg som ger dig möjlighet att utföra praktiska avancerade fältdokumentationer, på ett enkelt, överskådligt och tidsbesparande sätt, detta för att du alltid har verktyget med dig oavsett var du arbetar. Dessutom slipper du papper, penna och med det en massa lösa lappar. 

Eftersom du har tillgång till alla dina data från Näsgård Mark och Näsgård Karta, är det enkelt då du inspekterar dina fält tillsammans med din Svenska Foder-säljare eller din rådgivare, att få en snabb fältöversikt med hjälp av telefonens GPS och din fältkarta. Smidigt och enkelt lägger du då till eller redigera insatser som skall utföras på respektive fält. Dessutom ser du snabbt även se tidigare insatser som är utförda på fältet t.ex. för växtskydd.

Med Näsgård MOBILE kan man:

 • Skifta mellan skördeår, alla år är med.
 • Skifta mellan driftsenheter, samarbetar du med grannen kan ni utväxla data.
 • Se fältuppgifter.
 • Blandningsinformation för växtskydd, beräknar hur mycket av varje växtskyddsmedel du skall hälla i sprutan.
 • Se och redigera fältinsatser, datum, mängder och noter (ex. för sprutjournalen).
 • Komplett register med alla insatsvaror på marknaden, som du kan hämta från.
 • Välja vilka uppgifter du vill se.
 • Visa fältkarta.
 • Registrera uppgifter med hjälp av GPS och kamera.

Det finns också möjlighet att utnyttja Tidsregistreringsprogrammet Näsgård Tid i Näsgård MOBILE. Med Näsgård TID på mobilen är det enkelt att registrera hur lång tid och vilka insatser som används vid arbetet. En registrering t.ex. plöjning på ett fält ger svar på flera uppgifter. Exempel på detta är underlag för löneutbetalning, använd tid för enskild traktor och plog, kostnad för plöjning av fältet (kombinerat med gödning, utsäde, skörd m.m. för fältet) eller underlag för fakturering.

TID MOBILE ger följande möjligheter:

 • Registrering på olika driftsgrenar (fält, djur, skog o.s.v)
 • Enkel och snabb registrering (förval av maskiner)
 • Valfri sammanställning av registeringar
 • Överskådlig redovisning för varje enskild medarbetare.

Detta och många fler möjligheter finns i Näsgård MOBILE! Kolla in vår hemsida www.datalogisk.se eller hör av dig till oss direkt! Du hittar alla kontaktuppgifter på hemsidan.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter