Prisregleringar

Till höger hittar du våra prisregleringar för alla våra grödor. Vi har utökat våra regleringsskalor - för en större affärsmässighet.

Våra kontrakt

Odlingskontrakt
Kontrakt tecknas på volym med en specifik leveransperiod. Leveransperioder är juli-sept, okt, okt-dec, jan-mars, april-juni. A conto-betalning sker 30 dagar efter leverans. Slutbetalning prel. 30 dagar efter leveransperiodens slut utom för period juli-sept där slutbetalning sker i december skördeåret. Omklassad vara avräknas till leveransperiodens a conto-pris. Respektive leveranstermins slutpris +/- regleringar fastställs av Svenska Foder. Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris. 

Fastpriskontrakt
Kontrakt tecknas på volym med en specifik leveransperiod (perioder se odlingskontrakt)  till ett för kontrakterad vara fastställt pris +/- regleringar. Betalning sker 30 dagar efter leverans. Omklassad vara samt överleverans avräknas till lever-ansdagens dagspris. 

Fastpriskontrakt med prisgaranti
Kontrakt tecknas på volym med en specifik leveransperiod (perioder  se odlingskontrakt). Pris fastställs på såväl kon-trakterad vara som omklassad vara +/- regleringar. Vid tecknande av denna kontraktstyp tar Svenska Foder ut en avgift på 0,02 kr/kg. Betalning sker 30 dagar efter leverans. Omklassning ytterligare ett steg samt överleverans avräknas till leveransdagens dagspris. 

Inlagringskontrakt
Kontrakt tecknas på volym i leveransperiod juli-sept senast 31 augusti skördeåret. A conto-betalning sker 30 dagar efter leverans med 70% av a conto-priset +/- regleringar. Omklassad vara avräknas med 70% av leveransperiodens a conto-pris. Säljaren väljer sedan att aktivt fastställa slutpris i leveransperioderna okt-dec, jan-mars eller april-juni. Slutbetalning sker 30 dagar efter slutligt prisfastställelsedatum utom vid val av leveransperiod april-juni  då slutbetalning sker 1 juli.  Har inte säljaren fastställt pris senast den 15 mars så fastställer Svenska Foder priset för leveransperioden jan-mars.  Vid tecknande av denna kontraktstyp tar Svenska Foder ut en inlagringsavgift på 0,13 kr/kg. Varan skall alltid säljas till Svensk Foder. Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris.

PDF-arkiv

Prisregleringar

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter