Tänk igenom höstsådden redan nu

6Tolv-projektet går nu in på sitt andra fulla år där 12 lantbrukare tillsammans med Svenska Foders säljare försöker öka skördarna i vete- och rapsodlingen med olika insatser. I början av februari i år möttes säljare och de andra företag som ger input och drar nytta av projektet: Yara, BASF, LMI och Bayer Crop Science. Här gick de igenom föregående års resultat och ritade upp lite tankar och planer om 2016.

Mats Kilany, produktchef för växtskydd i Svenska Foder, och projektledare för 6Tolv var inspirerad av mötet.
- Nu har vi gjort ett helt år, 2015, och börjat närma oss de rutiner som vi vet är så viktiga för att kunna avläsa och analysera resultaten.

Det inledande året, 2014, var lite av ett prövoår, vi kom igång sent. Men nu märker vi både på lantbrukarna och säljarna att det finns så mycket att vinna i det här projektet och att det rymmer en oerhörd potential – både i själva odlandet, men också i vad vi lär oss av varandra och hur vi tar till vara på dessa kunskaper.

- Men främst handlar det om ekonomin givetvis, fortsätter Mats. Och vi har sett stora skillnader i täckningsbidrag på flera av gårdarna.

Alla i projektet har fått högre skörd:
- Hos en av lantbrukarna körde vi den sista kvävegivan en vecka senare än på lantbrukarens del av fältet. Det gjorde 3 500 kronor i skillnad på täckningsbidraget. Hade han kört samma taktik på sina 250 hektar hade det inneburit mycket pengar.

Rätt tid, rätt insats

Kommande säsong kommer att innebära träffar ute i fält och fortsatta telefonmöten med de andra företagen i projektet kring strategier och åtgärder. Det blir också fortsatt arbete med analyser. En av analyserna är den växtsaftsanlys som skickas till LMI. När man fått resultatet använder man inte en mix av den mikronäring som kan tänkas behövas, utan bara det specifika ämnet som växten behöver.  
- Istället för att ge en giva av mikronäring som har en mängd olika beståndsdelar kan man begränsa sig till det som verkligen behövs, konstaterar Mats.

Man kommer att fortsätta med andra analyser under året. Bland annat Spurway-metoden. Det är en jordanalys som beskriver vad som är tillgängligt för växten i marken. Detta tillsammans med växtsaftsanalysen ger ett bra besked på vad som behövs för att uppnå resultat.

- Att utnyttja vår växtperiod optimalt så att grödan växer alla dagar – det är målet. Vi har misslyckas om den står stilla en vecka för att vi inte gjorde åtgärden. Ta reda på – om du inte redan vet varför - varför det växer dåligt på en bit av fältet.

Årsmånen skiftar

2015 var förutsättningarna för en bra skörd stora. Täta bestånd.

2016 ser det annorlunda ut. Tunnare bestånd på grund av sen sådd och en kall höst. Det kommer att innebära andra insatser.

- Tidigare startgivor av kväve kommer att krävas i år, för att få plantorna att komma fram ordentligt. Sen handlar det om att läsa av sina jordar och grödor på ett aktivt sätt.

Årsmånen skiftar för varje år. Mats Kilany är tydlig med att det handlar om hur man som lantbrukare hanterar dessa skiftningar.

- Om inte vi levererar, kommer inte grödorna att göra det, avslutar Mats.

Följ oss på Facebook >>>

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter