Per-Arne Gustafsson vice VD i Svenska Foder

Vid dagens styrelsemöte i Svenska Foder, den 18 april, utsågs Per-Arne Gustafsson till vice VD i Svenska Foder. Per-Arne Gustafsson arbetar som spannmålschef i Svenska Foder och kommer att inneha vice VD-rollen parallellt. 

Kristian Hundebøll, koncernchef i DLG och styrelseordförande i Svenska Foder är mycket nöjd med styrelsens beslut och har ett stort förtroende för Per-Arne Gustafsson som en kompetent medarbetare i Svenska Foder:

- Svenska Foders verksamhet utvecklas på ett mycket tillfredsställande sätt för närvarande. För att ytterligare sätta fokus på vår framtida utveckling har vi utsett Per-Arne Gustafsson till vice VD. Per-Arne Gustafsson passar bra in i Svenska Foders framtida utvecklingsprofil. Han besitter kunskaper och erfarenhet kring spannmål och riskhantering som vi parallellt med vår övriga verksamhet kommer att sätta ännu högre fokus på, konstaterar Kristian Hundebøll, styrelseordförande i Svenska Foder och koncernchef i DLG.

fr. v. Arne Rantzow, VD Svenska Foder, Kristian Hundebøll,
Koncernchef DLG, Per-Arne Gustafsson, vice VD Svenska
Foder.

Svenska Foders VD Arne Rantzow instämmer i Kristian Hundebølls karaktärisering av Per-Arne Gustafsson:  
- Under snart ett års tid har jag arbetat tillsammans med Per-Arne i Svenska Foder, säger Arne Rantzow, VD i Svenska Foder. Per-Arnes unika kunskaper kring viktiga framtidsfrågor för vårt företag innebär en styrka och jag är mycket glad över att våra ägare på det här sättet visat att man uppskattar detta, säger Arne Rantzow, VD i Svenska Foder.

Det fortsatta arbetet med spannmålsaffären och riskhantering kommer Per-Arne Gustafsson fortsatt att ha fullt fokus på. Samtidigt ser han en tydlig utvecklingsmöjlighet för både honom själv och bolaget: 

- Svenska Foder är ett företag som jag trivs väldigt bra i. Det finns en tydlig framtidstro i företaget i kombination med engagerade och kunniga ägare som gör att vi bidrar till det svenska lantbrukets utveckling. Jag ser fram emot min nya roll där jag än mer får jobba tillsammans med Arne och ta del av hans erfarenhet kring svenskt lantbruk och ledarskap av större organisationer, avslutar Per-Arne Gustafsson.

För mer information kontakta:

Kristian Hundebøll, Koncernchef DLG och styrelseordförande i Svenska Foder: 
+45 29 68 19 50

Arne Rantzow, VD Svenska Foder: 
010-130 83 06

Per-Arne Gustafsson, vice VD Svenska Foder:
010-130 83 11

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter