Rengör din kraftfodersilo!

Hur många gånger rengör du din kraftfodersilo? Se där, en samvetsfråga. Men det är inte samvetet som står på spel denna gång, utan istället jämna resultat i din produktion. Stora temperatursvängningar, kondens och värme kan ge goda tillväxtmöjligheter för oönskade organismer. Det är faktiskt så att angrepp kan påverka näringsinnehåll och hygienisk kvalitet negativt - vilket i sin tur påverkar produktionen.

Att hygienen är viktig för livsmedelsproducerande djur råder det inga tvivel om. Svenska Foder som varje dag producerar mängder med foder, vet hur viktig foderkvaliteten är för resultatet.

- När vi producerar foder består det av finmalda partiklar av olika råvaror som pressas samman under hårt tryck och hög temperatur – för att just ta död på eventuella bakterier. Men vägen från foderproduktionen till djurens mage sker givetvis inte opåverkad. Även om fodret håller bra kvalitet när det kommer i din silo, så gäller det att fortsätta hålla rätt kvalitet tills det når djuren.

Det är många parametrar man ska tänka på då man har med livsmedelsproducerande djur att göra.

-Rätt råvaror, rätt råvarukvalitet och all kunskap som måste till när man sätter samman ett foder för att få en så hög produktion som möjligt – allt det är inget värt om någon av de andra delarna i produktionen brister, säger Rebecca Nilsson, t f Produktchef Nöt. Det är den sammantagna managementplanen som ger resultat.

En sådan viktig parameter är just att rengöra i kraftfodersilon. Ett minimum är att rengöra 2 gånger om året, höst och vår. Ännu hellre 4 gånger om året. Man rengör genom att tömma silon helt och hållet på foder och damm. Om man ser att det är nödvändigt ska man också tvätta och rengöra med desinfektionsmedel.

Temperatursvängningar och årstidsvariationer är utmanande när det kommer till silohygien. Under långa regnvädersperioder finns det fara för fuktinslag i silon. Höga dagstemperaturer och relativt kalla nätter innebär att siloväggarna och fodret närmst väggen värms upp under dagen. På grund av den höga temperaturen kommer luften mellan kraftfoderpelletsen att mättas av vattenånga. När natten kommer med kraftig nedkylning, förvandlas ångan till kondens. I många av dessa fall upplöses pelletsen och man får en ökad andel mjöl i silon.

 

Fakta om silorengörning

Svenska Foder är återförsäljare av MAFA-silon. Här finns ett krav på tömning och rengöring av silon minst 2 ggr/år – detta är ett krav för att den 10-åriga garantin ska gälla. Men det är inte därför man ska rengöra sin silo. Det är för att inte minska sin produktion. Tömningen och rengöring görs bäst i följande steg:

  • Töm silo

  • Inspektera silon

  • Rengör silon

  • Inspektera ren silo

Normalt är det endast damm i silon som avlägsnas med en lätt knackning på silon. Därefter dammsugs eller borstas skruvlådan ren. Vi riktigt svår nedsmutsning måste silon tvättas med högtryckstvätt.

Var försiktig! Då du rengör silon ska du dock vara noga med att inte vara dumdristig. Använd spegel då du tittar in i silon för att inspektera. Sticker du bara in huvudet kan hängbildning av foder i silon medföra stor risk för dig som person.

*Bilden tagen av Calle Einarsson hos Erik Larsson, Spannarp.


 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter