Svenska Foder 100% lokala i Dalsland!

Petra Störch, Peter Olsson och Tomas Eklund i DalsLant

Under större delen av 2015 lades Svenska Foders verksamheter i Erikstad i ett gemensamägt bolag tillsammans med Värmlant AB. Efter ett knappt år övertar Svenska Foder återigen verksamheten i sin helhet och medverkar till likvideringen av det gemensamägda bolaget.

Återigen driver Svenska Foder verksamheten i egen regi. Personalen har varit nöjd med det gångna årets ansträngningar med att utveckla Dalslands lantbruk genom ett starkt lokalt engagemang. Petra Störch, Butiksansvarig, i Erikstad menar att alla affärer utgår från lokalt engagemang och kommer fortsätta att göras så.

-Förändringen i ägarförhållandet påverkar inte vår verksamhet. Vi som jobbar i Erikstad fortsätter precis som tidigare, med fullt fokus på att serva våra kunder, menar Petra.

Personalen i Erikstad kommer, precis som tidigare, att driva och utveckla verksamheten utifrån Svenska Foders anläggning. De tycker att det har varit ett spännande och händelserikt år. Samarbetet har fungerat bra med de båda tidigare ägarbolagen, men man ser värdet av en ökad tydlighet med en ensam ägare.

Peter Olsson, säljare i Svenska Foder, har nästan uteslutande fått positiva reaktioner med beslutet om att Svenska Foder blir ensam ägare till verksamheten:

-Jag räknar med att 2016 blir ett utmärkt år där mina kollegor och jag fortsätter att utveckla samarbetet till gamla och nya kunder, parallellt med vår övriga verksamhetsutveckling, avslutar han.

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter