Nytt optimeringsprogram i koncernen

Under inledningen av 2016 påbörjade Svenska Foders förberedelser för att byta optimeringsprogram. Projektet är koncernövergripande och det är beslutat att alla företag som tillverkar foder i DLG-koncernen ska använda samma program. Det nya optimeringsprogrammet heter Bestmix och kommer att ge andra möjligheter än de Svenska Foder har idag.

-Genom att arbeta i samma databas underlättas vår gemensamma foderutveckling, säger Kerstin Ramberg, optimeringschef i Svenska Foder. Vi kan lättare jämföra råvaror och recept med våra kollegor i andra länder. Vi kan också undvika dubbelarbete och minimera risken för fel – till exempel när det gäller artiklar som vi tillverkar åt varandra.

-Tydligheten är viktig då man försöker hitta skillnader och likheter i recepten och på så vis utveckla nya foder, fortsätter hon.

Det nya optimeringsprogrammet är mer avancerat än Svenska Foders nuvarande system och kommer att ge andra möjligheter än de som finns idag.

-Men den största förbättringspotentialen och utmaningen ligger i hur vi själva väljer att arbeta med systemet. Hur vi använder det på bästa sätt för att göra bra recept till lägsta kostnad och samtidigt uppfylla lagkrav, göra goda inköp och ha koll på fodrets kvalitet…

I våras träffades Fodermix och Svenska Foder i Lidköping för ett uppstartsmöte för den svenska delen av projektet. Här var diskussionerna väldigt hands on på hur man arbetar idag och hur man vill arbeta framöver och vilka tekniska förutsättningar som finns.

-Ledstjärna för projektet blir att utnyttja systemets möjligheter så långt det bara är möjligt – för att frigöra tid, minska risk för fel och minimera vår sårbarhet när det gäller de som arbetar i systemet, säger Kerstin. Vi vill göra allt för att komma ifrån manuella sidosystem och invanda beteenden.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter