Så här hanterar du din spannmål

Det är många steg som föregår den tidpunkt då du ska sälja din spannmål. Du ska planera din växtföljd, så, gödsla, spruta mot ogräs och skadedjur, skörda och lagra. Det handlar om planering och helhetstänkande. Alla led är precis lika viktiga för att få ekonomi i din odling. 

Också de förprover du plockar ut för analys måste vara representativa och spegla den spannmål du säljer. Det är så vi skapar ett värde i handelsledet - genom att vara trovärdiga och noggranna. 

Provtagningen är en punkt som vi tillsammans kan göra bättre. För att uppnå en större tydlighet och trovärdighet i försäljningen mot såväl internationell som inhemsk marknad.

Om provtagning av spannmål

Läs mer om provtagning i vår broschyr: Så här hanterar du din spannmål

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter