Svenska Foder investerar i sina hamnpositioner

Båt i Landskrona hamn

Svenska Foder fortsätter att följa sin tydliga strategi att bli en än större aktör på den svenska spannmålsmarknaden. Det gör man bland annat genom att investera i sina hamnpositioner.

Arne Rantzow, VD i Svenska Foder, menar att det finns en stor utvecklingspotential i de tre hamnpositioner man idag har.

-Vi har en målsättning att öka våra spannmålsaffärer på export, säger Arne. Redan idag har vi en god kapacitet och en väl fungerande logistik som kan hantera stora båtar i våra hamnanläggningar. För att få ökade möjligheter till export av spannmål, fortsätter vi att bygga ut och utveckla våra strategiska hamnpositioner i Landskrona, Uddevalla och Oxelösund.

Nu verkställs ytterligare en etapp i denna långsiktiga strategi. Det handlar om ett förvärv av mark i Landskrona hamn.

-Intill vår befintliga anläggning i Landskrona har vi investerat i en utökad lagringskapacitet på ca 13.000 ton, fortsätter Arne Rantzow. Det gör att vi i Landskrona har en total lagringskapacitet på 83 000 ton. Det utgör då en väsentlig kapacitetshöjning för vår hantering av spannmål mot exportbåtarna.

På den förvärvade marken kommer man att placera ett stort lagringstält. Detta lagringstält är av samma typ som man även finns uppställt i hamnanläggningen i Oxelösund.

-Då man ska lasta riktigt stora båtar på 30 000-40 000 ton är lagringskapacitet helt avgörande för en hamnanläggning, så att logistiken blir smidig och effektiv.

Per-Arne Gustafsson som är vice VD och Spannmålschef i Svenska Foder, menar att det här är rätt väg att gå för en svensk marknad.

-Vi har en riktigt bra spannmålsodling i Sverige, vi har kompetenta lantbrukare och det finns utrymme för väldigt bra kvaliteter. Våra köpare på exportmarknaden är kvalitetsmedvetna. Det gör att våra investeringar skapar möjligheter att göra fler goda spannmålsaffärer med det svenska lantbruket för denna marknad.     

 

För mer information, kontakta:
Arne Rantzow, VD Svenska Foder AB:                                                                                  010-130 83 06

Per-Arne Gustafsson, Vice VD & Spannmålschef Svenska Foder AB:                                      010-130 83 11

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter