Kontrollerat och välskött skördeår

I den svenska skördens slutskede konstaterar vi att Svenska Foder har tagit emot i närheten av 400 000 ton spannmål och oljeväxter i år. Per-Arne Gustafsson, spannmålschef i Svenska Foder kommenterar skördeåret 2016.

Skörden är mindre i år här i Sverige än förra årets rekordskörd, men den håller betydligt bättre proteinhalter. Mellansverige, framför allt östra delen, har fått bäst avkastning per hektar. Tuffast har det varit för oljeväxter i södra Sverige, där skörden i flera fall är halverad mot 2015.

Svenska Foders verksamhet har under året skötts kontrollerat och tydligt. Eftersom de flesta lagerställen har haft små lager när skörden startade kunde det köras mer spannmål till rätt plats direkt.
- Alla inblandade har gjort ett otroligt gediget jobb. Och även om det är min första skörd som ansvarig, känns det som vi haft en ovanligt lugn kontro-llerad hantering från gård till kund, båt, och lager, säger Per-Arne Gustafsson, vice VD och spannmålschef i Svenska Foder. 

På exportmarknaden har Ryssland/Ukraina lastat ut riktigt stora mängder under hösten. Den 21 september hade enbart Ryssland skeppat iväg 7,83 miljoner ton varav 6,6 miljoner ton var vete. Total skörd i Ryssland hamnar på cirka 108 miljoner ton mot förra årets 90,2 miljoner ton. Det kompenserar mer än väl Frankrikes tapp på cirka 12 miljoner ton. Baltikum är annat område varifrån det skeppas mycket vete. Men i år håller detta vete bara foderkvalitet, på grund av stora problem med vädret i skörden.
- Vi lastade ut en hel del spannmål redan under september, t ex 2 stora båtar med vete 29 000 ton + 31 200 ton och 6 000 ton ärtor. Detta beror på tidiga försäljningar. Därefter minskade pris liksom efterfrågan. 

- Valutan har dock hjälpt oss en del eftersom SEK tappat mot Euron till drygt 9,60 i skrivande stund (slutet av september). 
- En mycket glädjande sak är att vi nu ökar våra marknadsandelar i svensk kvarnindustri!

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter