Optimal grisproduktion med nytt avelsmaterial

Produktchef Olof Månsson kommer att vara tillgänglig för pressen under första dagen på Elmiamässan - onsdag den 19 oktober - för frågor och intervjuer kring det  nya produktsortimentet. 

Hör av dig till: 

Johan Andersson
Informatör
010-130 29 84

Eller:

Olof Månsson
Produktchef Gris
010-130 83 12

Svenska Foder har tagit fram en ny suggfoderserie, Suggfoder 70. Målet är att skapa en optimal produktion efter de nya förutsättningar som uppstått i och med de nya avelsmaterialet.

Den nya suggavelsrasen TN70 som nu på allvar har slagit igenom i besättningarna runt om i Sverige påverkar också hur man måste tänka när man sätter samman fodren. För att få ut optimal produktion har Svenska Foder sett över sitt sortiment för att se hur man bäst kan anpassa sina foder till nytta för produktionen.

-Tyngre grisar vid avvänjningen och ett mindre vikttapp trots högre mjölkproduktion vid grisningen har varit ett mål för oss, konstaterar Olof Månsson, Produktchef Gris. Dessutom ser man ett klart samband med förbättrad brunst vid ökat hull.

För att uppnå det här har Svenska Foder fokuserat på aminosyranivåerna och på fiberbalansen.

-Med en hög aminosyranivå i fodret kan vi hålla en högre mjölkproduktion som leder just till tyngre grisar vid avvänjningen, fortsätter Olof. Och eftersom suggan tappar mindre i vikt vid den höga mjölkproduktionen bibehålls hullet vilket påverkar möjligheterna till att hon får en större efterföljande kull smågrisar.

Aminosyrorna har Svenska Foder arbetat med även tidigare i sina foder, men man har nu ökat mängden för att matcha avelsmaterialets fulla potential. Fiberbalans är däremot ett nytt koncept. Här handlar det om att hitta en balans mellan smältbara och icke smältbara fiber.

-Det handlar framförallt om att göra grisningen så skonsam som möjligt för suggan, säger Olof Månsson. När suggorna slutar äta kring grisningen tappar de i energi. Genom att då ge dem ett grisningsfoder med mycket fiber, gör det att hon fortfarande har energi under grisningen. Fiberbalans i fodret ger även en bättre råmjölkskvalitet, högre mjölkproduktion och samtidigt bättre kvalitet på mjölken.

- Man ska inte heller underskatta det faktum att suggorna ofta får förstoppning kring grisningen. Med fiber i fodret uppnås en jämn magtarmrörelse. Detta ger ett snabbare grisningsförlopp och färre dödfödda grisar samt ett välmående som gagnar smågrisproduktionen totalt, avslutar han.

 

Om fodren:

Sugg Prep 70

Grisningsfoder med fokus på fiberbalans för en lättare grisning och livskraftigare spädgrisar. Grisningen innebär en stor påfrestning på suggan. Förutom detta skall hon samtidigt byta miljö och foder. Att ersätt 1 kg av digivningsfodret med 1 kg Sugg Prep 70 14 dagar före grisning till 5 dagar efter ger henne en skonsam övergång och de bästa förutsättningar för en snabb och smidig grisning. Sugg Prep 70 ger mindre förstoppning, mer energi till grisningen, kortare grisningsförlopp och bättre råmjölk.

Suggfoder INTENS 70 - Nytt digivningsfoder

Suggfodret anpassat till den nya TN70 suggan. Fokus ligger på smak, fiberbalans, aminosyra försörjning och fiskfettsyror. Allt för att maximalt utnyttja den genetiska potentialen. Förutsättningarna för att avvänja många tunga smågrisar och få stor efterföljande kull utan att tappa i hull har aldrig varit bättre!

 

Suggfoder VITAL 70 - Nytt dräktighetsfoder!

Med suggfoder Vital 70 får den dräktiga suggan fiskfettsyror av rätt mängd och rätt kvalitet för att fostren ska utvecklas på ett bra sätt och vara livskraftiga vid födseln. Ett strikt råvaruval samt fokus på Fiberbalans och aminosyrakrav leder till ett smakligt foder, med optimal fibersammansättning och alla aminosyror i balans. Egenskaper som är viktiga för att grísningen och början på laktationen ska bli så bekymmersfri som möjligt. Fodret passar i besättningar med höga krav på produktionsresultat. Det passar även i besättningar med en stor andel gyltor och växande suggor.

Sugg OMEGA 70 - Nytt suggkoncentrat

Ett koncentrat som tillsammans med gårdens spannmål ger ett foder anpassat till den nya TN 70 suggan. Fokus ligger på smak, fiberbalans, aminosyra försörjning och fiskfettsyror. Allt för att maximalt utnyttja den genetiska potentialen.

 

Sammanfattning av Suggfoder 70-linjen:

 

Högt aminosyra innehåll i fodret:

 • Högre mjölkproduktion
 • Tyngre grisar vid avvänjning
 • Mindre vikttapp trots högre mjölkproduktion
 • Bättre hull ger bättre brunst
 • Påverkar intervallet avvänjning till brunst positivt
 • Större efterföljande kull

Fiberbalans i fodret:

 • Balans mellan smältbara och icke smältbara fiber
 • Bättre råmjölkskvalitet
 • Högre mjölkproduktion
 • Bättre mjölk kvalitet
 • Mindre risk för förstoppning
 • Mättnadskänsla hos dräktiga suggor
 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter