DLG-koncernen säljer delar av Kongskilde Industries

•    DLG-koncernen (DLG a.m.b.a) har ingått ett avtal om att sälja Kongskildes vall- och jordbearbetningsverksamhet, och behåller samtidigt industri- och spannmålsdivisionen.
•    Denna försäljning är ännu ett steg i DLG´s strategi för att fokusera på sin kärnverksamhet.

Idag har DLG-koncernen ingått ett avtal om att sälja Kongskildes vall- och jordbearbetningsverksamhet till CNH Industrial N.V. Med denna försäljning fortsätter DLG-koncernen att följa sin strategi för att avyttra den verksamhet som inte tillhör kärnverksamheten och ytterligare stärka sin huvudverksamhet.

Avyttringen ger också DLG och Kongskilde möjligheten att ytterligare utveckla Kongskildes två andra divisioner, Kongskilde Industry och Kongskilde Grain, som kommer att fortsätta under DLGs ägarskap. 

-Denna försäljning är en milstolpe i vår målinriktade process för att skapa ett mer slimmat och fokuserat DLG. Vi är glada över att ha hittat en ny ägare som kommer att fortsätta att serva Kongskildekunder och slutanvändare, samt utveckla verksamheten vidare. Försäljningen kommer också att bidra till att DLG kan utveckla Konskilde Industry och Konskilde Grain ytterligare, säger Kim Balle, Ordförande i Kongskilde och COO (Operativ chef) i DLG-koncernen.

Affären omfattar en överföring av tillgångar och varumärken relaterade till vall- och jordbearbetningsverksamheten i Kongskilde Industries, inklusive den produktionsverksamhet som finns i Kutno, Polen, Överum, Sverige, ett hyresavtal för produktionen i Hudson, Illinois, Nordamerika och andra anläggningar i EMEA, APAC och NAFTA-regionerna. Sedvanliga villkor för denna typ av försäljning kommer att efterföljas, inklusive ett godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

CNH Industrials globala nätverk och kompetens inom jordbrukssektorn kommer att skapa tillväxtmöjligheter och stora fördelar för Konskildes vall- och jordbearbetningsverksamhet. Verksamheten kommer också gynnas av de synergier som CNH Industrials ägande innebär. För CNH Industrials del kommer förvärvet att expandera varumärket New Holland Agricultures produktportfölj inom verksamhetsområdet jordbruksmaskiner.  

Förvärvet av vall- och jordbearbetningsverksamheten i Kongskilde bidrar till ett nyckelsortiment och en produktionsplattform som ytterligare kommer att bredda New Holland Agricultures produktutbud och produktionskapacitet. Dessutom understryker förvärvet New Hollands engagemang för jordbruksindustrin och bidrar till en god plattform för tillväxt inom vall- och jordbearbetningsverksamheten såväl via det nuvarande och oberoende återförsäljarnätet som genom ett förnuftigt utnyttjande av CNH Industrial industriella expertis och världsomspännande distributionsnät.


Rådgivare

Nordea är finansiell rådgivare och Bruun & Hjejle fungerar som juridisk rådgivare till DLG.

CNH Industrial N.V.

CNH Industrial är global aktör inom kapitalvarusektorn med etablerad industriell erfarenhet, ett brett utbud av produkter och en global närvaro. Var och en av de enskilda varumärkena som tillhör bolaget är en ledande internationell leverantör av denna specifika industrisektor: Case IH, New Holland jordbruk och Steyr för traktorer och jordbruksmaskiner; Case och New Holland Construction för schaktmaskiner; Iveco för kommersiella fordon; Iveco Bus och Heuliez för bussar och järnvägsvagnar; Iveco Astra för stenbrott och anläggningsfordon; Magirus för brandbekämpningsfordon; Iveco Defens Vehicles för försvar- och räddningstjänst; och FPT Industrial för motorer och växellådor.


Kongskilde Industries A / S

Med huvudkontor i Sorø, Danmark, är Kongskilde en ledande leverantör för systemlösningar för industrin och jordbruket. Företagets industridivision omfattar lösningar för plast, papper och förpackningsindustrin, inklusive specialisering på koncept för pneumatisk transport och hantering av processmaterial. För jordbrukssektorn är Kongskilde väl känt för sina lösningar inom transport, torkning, lagring och sortering av spannmål och andra grödor samt system för torkning av stora balar. Dessutom erbjuder Kongskilde ett omfattande utbud av mobila torkar för torkning och uppvärmning i jordbruks-, bygg- och industrisektorn.


DLG-koncernen

DLG-koncernen ägs av danska bönder och är en av de största lantbrukskoncernerna i Europa med ca 7400 anställda och verksamhet i mer än 20 länder. Koncernens huvudsakliga affärsområden är lantbruksförnödenheter, premixer och nutrition och energi - att förse lantbrukare med foder från egna fabriker, utsäde, gödsel, jordbrukskalk, växtskydd, vitaminer och mineraler för djurfoder samt bränsle för dagliga verksamheten. Dessutom är DLG-koncernen en av Europas största exportörer av utsäde, foder och kvarnspannmål, maltkorn och raps.


Presskontakt:

Jes Randrup Nielsen, chef för Group Communications, DLG Grupp: +45 4219 0535; jesr@dlg.dk

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter