Delikat - Svenska Foders nya kalvnäring

Delikat är en ny kalvnäring som Svenska Foder nu lanserar. Kalvnäring är oftast billigare än helmjölk och ger fler möjligheter att istället kunna sälja mer mjölk. Delikat är en skummjölksbaserad produkt som ökar näringsutnyttjandet.

Tidig tillväxt är billig tillväxt. Och en bra investering. Kalvnäring går att koncentrera för att nå höga tillväxter. Om du erbjuder en hög giva kalvnäring de första veckorna, innan kraftfoderkonsumtionen kommit igång, kommer det att löna sig för din produktion. Men se till att alltid samtidigt ge kraftfoder från dag ett, för att så snart som möjligt få igång konsumtionen av kraftfoder.

Delikat är en kalvnäring som innehåller 50 % skummjölk. Skummjölken har en hög smältbarhet, något som har ett särskilt värde för de unga kalvarna, berättar Rebecca Nilsson, t.f. produktchef Nöt:

- Skummjölken koagulerar i löpmagen och hålls därför kvar där tillsammans med övriga ingredienser under en längre tid. Detta ökar smältbarheten och näringsutnyttjandet för hela kalvnäringen, samtidigt som man minskar risken för diarréer.

Fördelen med den höga andelen skummjölk i Delikat (50%) är att den koagulerar i löpmagen och hålls kvar där tillsammans med de andra ingredienserna under en längre tid. Det ökar smältbarheten och näringsutnyttjandet för hela kalvnäringen. Dessutom är skummjölken lågpastöriserad vilket gör att en högre andel proteiner (jmf. med högpastöriserad) är opåverkade och därmed tillgängliga för kalven.

Svenska Foder har idag en symbol på två av sina kalvnäringar som innebär att den är årstidsanpassad. Den nya kalvnäringen Delikat är en av kalvnäringarna som är årtidsanpassad.

-En årstidsanpassad kalvnäring maximerar kalvens tillväxt utifrån rådande årstid. Under vinterhalvåret fokuserar man extra på kalvens hälsa genom en tillsats av probiotika och särskilt höga nivåer av omega-3 fettsyror. På sommaren ligger nivåerna av aminosyror och smörfett högre, just för att stimulera till en högre tillväxt.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter